From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Posuv, rotace, měřítko

Mód: editační režim

Panel: Mesh Tools (Editing context)

Klávesová zkratka: G/R/S

Menu: Mesh » Transform » Grab/Move, Rotate, Scale, …

Pokud vyberete jeden nebo více pvrů, je možné je posunovat, rotovat (R) nebo škálovat (S) tak, jak je popsáno v sekci manipulace v 3D prostoru.

Poznámka: Pojem měřítko použijeme ve statickém popsiu skutečnosti, zatímco pojmem škálování chápeme operaci změny, tj. změny měřítka. Záměna obou slov je tedy relevantní.


Pro posun, rotaci a škálování vybraných prvků použijte volbu z menuTranslate, Rotate, and Scale, což je také popsáno v kapitole Tranformační manipulátory, anebo mnohem rychleji pomocí kláves:

G, R a S.

Po přesunu prvků je na panelu nástrojů k dispozici výpis detailů změn, omezovací efekt pro různé osy, vypnutí a zapnutí proporcionálního škálování atd.

Samozřejmě pokud přesunete prvek daného typu (například hranu), současně tím implikujeme změnu souvisejících prvky i například jiných typů (vrcholy, stěny).

Je možné též v editačním režimu využít rozšířenou volbu použití základních manipulátorů, jak je popsáno v proporcionální editace.