From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Zrcadlové editování

Zrcadlení-X

Mód: editační režim

Panel: Mesh Options » X-mirror

volba X-mirror z panelu volby sítě Mesh Options nabízí možnost editace "obou stran" síťoviny naráz. Pokud transformujete elekment (vrchol, hranu, stěnu), je automaticky transformován i protějšek podle zdrcadlení rovinou, která je kolmá na osu X a procházející (lokální prostor).

Modifikátor zrcadla

Možnosti modifikátoru ve směru osy X jsou trochu omezenější, což může být důvodem k omezené použitelnosti. Naopak pokud máte již zpracovanou přesnou polovinu síťoviny objektu, je jednodušší využít tohoto modifikátoru.viz Modifikátor zrcadlení

Symmetrizace sítě

Mód: editační režim

Menu: Mesh  » Symmetrize

Nástroj symmetrizace dává jednoduchou cestu pro vytvoření symetrické sítě. symmetrizace pracuje tak, že ořízne síť v pivot bodě objektu a zrcadlí geometrii podél dané osy a výsledné dvě poloviny objektu spojí

Směr
Specifikuje osu a směr působení efektu. Může to být jedna ze tří os a to kladná, nebo záporná.
Síť před symetrizací
Síť po symetrizaci


Zrcadlení geometrie

Viz kapitola zrcadlo pro další informace o využití zrcadlení.