From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
in progress Inprogress75.jpg 75%
 

Mazání a spojování

Pro odstranění komponenty z prostoru je možné využít několik způsobů, od nejednoduších (mazání), až například pro odstraňování jednotlivých prvků sítě v editačním režimu. Mazání a související spojování je závislé na kontextu použití a je popsáno dále.

Smazat (Delete)

Delete (X nebo Del)
smaže vybrané vrcholy, hrany nebo stěny. Tato operace může být také omezena na:
Vertices
Vymaže všechny vrcholy ve vybrané oblasti. Odstraní také stěny nebo hrany, které jsou k nim připojeny.
Edges
Vymaže všechny hrany ve vybrané oblasti. Odstraní také stěny, které jsou k nim připojeny.
Faces
Vymaže stěny ve vybrané oblasti.
Only Edges & Faces
Omezí operaci pouze na vybrané hrany a související stěny.
Only faces
Odstraní pouze stěny, ale hrany zůstávají zachovány.
Dissolve
Odstraní vybranou geometrii, ale ponechá povrch uzavřený, efektivně přemění oblast výběru do jednoho polygonu (N-gon). Odstranění je malinko odlišníé od toho, když máme vybrané vrcholy, hrasny a stěny. Můžeme přidat dodatešné detaily, nebo zkrátka rychle odmazat požadované.
Limited Dissolve
Omezené odmazání pracuje na rovinných stěnách a na hranách s nastavitelným prahem sousedících úhlů.
Edge Collapse
Zhroutí hrany do jednoho vrcholu. Často využíváno v ostranění smyčky stěn.
Edge Loop
Maže smyčky hran. Pokud není vybraná oblast smyčka hran, operace je bez efektu..

Konverze trojúhelníků na čtyřúhelníky

Tris to Quads AltJ Vezme sousedící triangly a odstraní jejich sdílenou hranu tak, že vznikne čtyřúhelník. Nástroj může být využitý i pro více trojúhelníků.

Stejný vývsledek získáme při výběru dvou trojúhelníků a použití zkratky F pro vytvoření stěny.

Propojení, slití (Unsubdivide)

Mode: editační režim

Hotkey: CtrlE » Unsubdivide

Menu: Mesh » Edges » Unsubdivide

Funkce Unsubdivide je opačná k funkci subdivide (členění) a pokouší se odstranit hrany, které vznikly jako výsledek dřívější operace dalšího členění. Pokud po operaci členění došlo k dodatečné editaci, mohou se dostavit neočekávané výsledky.

Iterations
Iterac. Kolik podčlenění má být odstraněno.

Spojování

Spojování vrcholů

Mode: Edit mode

Hotkey: AltM

Menu: Mesh » Vertices » Merge..., Specials » Merge or Vertex Specials » Merge

This tool allows you to merge all selected vertices into an unique one, deleting all others. You can choose the location of the surviving vertex in the menu this tool pops-up before executing:

At First
Only available in Vertex select mode, it will place the remaining vertex at the location of the first one selected.
At Last
Only available in Vertex select mode, it will place the remaining vertex at the location of the last one selected (the active one).
At Center
Available in all select modes, it will place the remaining vertex at the center of the selection.
At Cursor
Available in all select modes, it will place the remaining vertex at the 3D Cursor.
Collapse
This is a special option, as it might let “alive” more than one vertex. In fact, you will have as many remaining vertices as you had “islands” of selection (i.e. groups of linked selected vertices). The remaining vertices will be positioned at the center of their respective “islands”. It is also available via the Mesh » Edges » Collapse menu option…

Merging vertices of course also deletes some edges and faces. But Blender will do everything it can to preserve edges and faces only partly involved in the reunion.

AutoMerge Editing

Mode: Edit mode

Menu: Mesh » AutoMerge Editing

The Mesh menu as a related toggle option: AutoMerge Editing. When enabled, as soon as a vertex moves closer to another one than the Limit setting (Mesh Tools panel, see below), they are automatically merged.

Remove Doubles

Mode: Edit mode

Panel: Editing context → Mesh Tools

Hotkey: W » 4 or CtrlV » Remove doubles

Menu: Mesh » Vertices » Remove Doubles, Specials » Remove Doubles or Vertex Specials » Remove Doubles

Remove Doubles is a useful tool to simplify a mesh by merging vertices that are closer than a specified distance to each other. An alternate way to simplify a mesh is to use the Decimate modifier.

Merge Distance
Sets the distance threshold for merging vertices, in Blender units.
Unselected
Allows vertices in selection to be merged with unselected vertices. When disabled, selected vertices will only be merged with other selected ones.