From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Vytvoření hrany/stěny

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: F

Menu: Mesh → Faces → Make Face/Edge

Toto je konktextově vázaný nástroje vytvářející geometrii výplní výběru. Pokud jsou vybrány 2 vrcholy, vytoří se hrana. V opačném případě vytvoří stěny.

Typickým případem použití je výběr vrcholů a stisk F, avšak Blender také podporuje vytváření stěn z odlišných výběrů by pomohl rychle a vytvořit požadovanou geometrii.

Následující metody jsou použity automaticky v závislosti na kontextu.


Izolované vrcholy.

Před
Po

Izolované hrany.

Před
Po

N-gon z hran: Pokud je vybráno více hran, Blender vytvoří polygon (ngon). Za poznámku stojí skutečnost, že Blender takto nevytvoří díry. Pro jejich vytváření je nutné použít nástroje povrchů XXX Fill Faces tool.

Před
Po

Směs vrcholů a hran: existující hrany jsoupoužity pro vytvoření povrchů stejně jako extra vrcholy.

Před
Po

Hrany-síť: někdy můžete mít mnoho spojených hran bez vnitřních povrchů.

Před
Po

Mrak bodů: pokud je mnoho izolovaných vrcholů, Blender vypočítá hrany pro polygon (n-gon).

Před
Po

Výběr samostatných vrcholů: s výběrem samostatných vrcholů na okraji bude vytvořen povrch podél tohoto okraje. To ušetří manuální výběr dalších dvou vrcholů. Tento nástroj je možné využít vícenásobně jako pokračování tvorby povrchů.

Mesh face create boundary.png


Další odkazy

Pro další způsoby vytváření stěn viz: