From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Základy úpravy sítě

Mezi základní operace úprav sítě objektu patří posuv, rotace, škálování. Těmito třemi operacemi je obecně možné provést libovolnou změnu prostorového uspořádání vrcholů, hran a stěn tělesa reprezentovaného sítí.

Další operace jako například zrcadlení (škálování faktorem -1 podél osy, která je kolná na rovinu zrcadelní).. je možné popsat těmito základními operacemi (aplikované na celý objekt, či pouze na jeho část). Jednotlivé operace jsou popsány v následujících sekcích: