From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Úpravy sítí

Blender nabízí uživatelům celou sadu nástrojů pro úpravy sítí modelů. Jsou dostupné přes menu Mesh Tools-nástroje sítě, ve 3D pohledu je to menu sítí-mesh, a kontextová nabídka ve 3D pohledu. Samozřejmě jsou podporovány horké klávesy pro nejpoužívanější funkce.

Note that all the “transform precision/snap” keys (Ctrl and/or ⇧ Shift) work also for all these advanced operations… However, most of them do not have axis locking possibilities, and some of them do not take into account pivot point and/or transform orientation neither…

These transform tools are available in the Transform section of the Mesh menu in the menu bar. Note that some of these can also be used on other editable objects, like curves, surfaces, and lattices.

Typy nástrojů

Nástroje sítí

K jednotlivým nástrojů pro úpravu sítí je možné se dostat více cestami.

Transformační a deformační nástroje:
 • Posuv (Translate)
 • Rotace
 • Škálování (Scale)
 • Zrcadlení (Mirror)
 • Shrink/Flatten/Along Normal
 • Push/Pull
 • Do koule (To Sphere)
 • Shear
 • Warp
 • Posuv hran (Edge Slide)
 • Posun vrcholů (Vertex Slide)
 • Šum (Noise)
 • Uhlazení sítě (Smooth Vertex)
 • Rotace hrany

Spojovací na čistící nástroje:

 • Smazat (Delete)
 • Dissolve
 • Spojit (Merge)
 • Automaticky spojovat
 • Odstranit duplicity
 • Trojůhelníky do čtyřúhelníků


Přidávací a dělící nástroje:
 • Vytvoření hrany/stěny
 • Vyplnit
 • Krásně vyplnit
 • Vytvořit pevný objekt
 • Čtyřúhelníky do trojůhelníků
 • Extrude Region
 • Extrude Individual
 • Subdivide
 • Loop Cut/Slide
 • Knife tool
 • Vertex connect
 • Duplicate
 • Spin
 • Screw
 • Symmetrize
 • Inset
 • Bevel
 • Wireframe

Nástroje oddělování:

 • Rip
 • Rip fill
 • Split
 • Separate
 • Edge Split

Přístup k nástrojům sítí

Paleta nástrojů

Když vyberete síťovinu a vstoupíte pomocí ⇆ Tab do editačního režimu, pak se sada Tool Shelf změní z nástrojů objektu Object Tools na nástroje síťoviny (Mesh Tools). Toto jsou pouze některé z editačních nástrojů sítí.

Menu

Síť (Mesh) je umístěno v liště záhlaví. Některé menu jsou přístupné pomocí klávesových zkratek:

CtrlF otevře menu nástrojů stěn (Face)
CtrlE otevře menu nástrojů hran (Edge)
CtrlV otevře menu nástrojů vrcholů (Vertex)