From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Začištění sítě

Tyto nástroje slouží pro finální, nebo průběžné začištění případné pokažené geometrie a vyplnění chybějících ploch sítě.

Vyplnění děr

Mód: Edit režim

Menu: Mesh » Clean up » Fill Holes

Nástroj pracuje s velkým výběrem a detekuje díry v povrchu sítě. Po té je vyplní stěnami..

Je rozdílný od nástroje vytváření stěn (creation operator) in v těchto tří aspektech:

  • díry jsou detekovány, a tak není nutné manuálně vybírat hrany kolem děr.
  • díry mohou převyšovat limit pro počet hran stěny (například jsou použity jako výplň pouze trojúhelníky a čtyřúhelníky).
  • data sítě jsou kopírována včetně skrytých parametrů na pozadí (UV, barvyv hrany všech vrstevs) narozdíl od stejné, ale časově náročné ruční operace.


Rozdělení (Split) nerovinných stěn

Mód: Edit režim

Menu: Mesh » Clean up » Split Non-Planar Faces

Tento nástroj odstraňuje geometrickou nejednoznačnost tím, že rozděluje nerovinné plochy, jejich prohnutí je nad daným limitem.