From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Page status (reviewing guidelines)

Proposed split


Text split mesh analysis
Proposed fixes: none

Editační mód

Editačním módem (režimem) je myšleno prostředí pracovní plochy, ve kterém přímo pracujeme s jednotlivými velice detailními částmi modelu.

Vstup do editačního režimu

S geometrickými objekty je možné pracovat ve dvou režimech.

Object mode
Operace v objektovém režimu se vztahují na objekt jako celek.
V Objektovém režimu má 3D pohled následující záhlaví:
Záhlaví objektového režimu


Edit mode
Operace v editačním režimu působí na jednotlivé geometrické části objektu, ale nikoli na celkové vlastnosti jako je umístění objektu a rotace.
Editační režim má ve 3D pracovním pohledu toto záhlaví:
Záhlaví editačního režimu

V pracovním pohledu 3D jsou k dispozici tyto nástroje a režimy (zleva doprava):

 • Menu View, Select a Mesh (pohled, výběr, síťový model)
 • Režim Blender
 • Způsob zobrazení v pohledu 3D
 • Centrum Pivot
 • Manipulační 3D widget
 • Režim výběru
 • Přepínání hloubky bufferu
 • Proporční editace
 • Přichycení (Snap)
 • Renderování OpenGL

Mezi režimy je možné přepínat klávesou ⇆ Tab nebo volbou požadovaného módu v záhlaví pohledu 3D.

Po vytvoření objektu je možné ihned přejít do Edit módu – a to v závislosti na přepnutí přepínače {Literal|Switch to Edit Mode}} (v uživatelském nastavení záložce User Preferences Editing). Edit mode je použitelný pouze na jeden objekt, na aktivní, nebo naposledy vybraný objekt.

Vizualizace

Vybraná jedna krychle
Vybrané dvě krychle před volbou edit módu

Implicitně Blender zvýrazní vybranou geometrii oranžovou barvou pro oba režimy (Object mode a Edit mode). Tuto barvu je možné změnit uživatelským nastavením (User Preferences (CtrlAltU)→Themes.)

In Object mode with Wireframe shading enabled (Z), objects are displayed in black when unselected and in orange when selected. If more than one object is selected, all selected object except the active object, typically the object last selected, is displayed in a darker orange color. Similarly, in Edit mode, unselected geometry is drawn in black while selected faces, edges, or vertices are drawn in orange. The active face is highlighted in white.

In Edit mode, only one mesh can be edited at the time. However, several objects can be joined into a single mesh (CtrlJ in Object mode) and then separated again (P in Edit mode). If multiple objects are selected before entering Edit mode, all the selected objects remain highlighted in orange indicating that they are part of the active selection set.

If two vertices joined by an edge are selected in Vertex selection mode, the edge between them is highlighted too. Similarly, if enough vertices or edges are selected to define a face, that face is also highlighted.

Tool Shelf

The Tool Shelf panel in edit mode (panel split in two parts for layout reasons)

Open/close the Mesh Tools panel using T. When entering Edit mode, several mesh tools become available.

Most of these tools are also available as shortcuts (displayed in the Tooltips for each tool) and/or in the Specials menu (W), the Edge menu (CtrlE) ,and Face menu (CtrlF). For each tool a context-dependent menu is opened at the bottom of the Tool Shelf.

Even more mesh editing tools can be enabled in the User Preferences' Add-Ons section. The development of new tools is regularly announced on Blender-related sites and forums.

For further information on panels see the Reference panels section.

Properties Shelf

The Properties Shelf panel in edit mode (panel split in two parts for layout reasons)

Open/close the Properties Shelf using N.

In the Properties Shelf, panels directly related to mesh editing are the Transform panel, where numeric values can be entered, and the Mesh Display panel, where for example normals and numeric values for distances, angles, and areas can be turned on.

Other useful tools are found in the Properties Editor under the Object's and Object Data's Context buttons, including display options and Vertex groups.

For further information on panels see the Reference panels section.

Zobrazení sítě (mesh)

Dodělat...

 • Overlays
 • Normals
 • Edge/Face Info