From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Images potřeba obrázků. Ale nejprve v anglickém manuálu.
Proposed fixes: none

Group Instances

Skupiny jsou detailně popsány v následujícím odkazu:Seskupování a rodičovské vazby.

Pokud ve scéně existuje skupina, pak může být vytvořena její instance, a to pomocí menu Add v položce add » group instance » group.

Tyto dvě skupiny jsou kontrolovány/řízeny/vlastněny dodatečným prázdným objektem, a tak nejdou editovatelné (tj. není pro ně povolen editovací režime) – in fact, they behave a bit as if all object copies of the group where children of the empty). So you have all the editing options of objects (you can move/scale/rotate them, etc.).

Groups and Metas
There seems to be a bug with Meta objects in group proxies: their meshes are invisible, only the circles are drawn…


Vizualizace

"Zástupce" skupin jsou vykresleny černě (saozřejmě pokud je nastaven režim Solid-pevný nebo Shaded-stínovaný ).Tyto výběry "skutenčých"členů skupin jsou The selection of “real” members of the group is odrazem jejich "zástupců". Pokud je vybrán zástupce, prázný objekt se přepne do růžové barvy a ostatní části do fialové.

Tato možnost "zástupců skupin"je stejná jako v popisu vizualizace prázdných objektů.