From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modelování v Blenderu

Pokud jste shlédli kapitolu Quick Start vytváření 3D scén vyžaduje znalost alespoň tři klíčových oblastí: modely, materiály a osvětlení.

V této části se budeme hlouběji věnovat modelování. Modelování je umění a současně věda vytváření povrchů, které napodobují objekty skutečného světa, nebo vytváří imaginární a abstraktní modely.

Objekty existují ve více formách, tvarech, velikostech, a proto má Blender sadu různých nástrojů pro rychlou a efektivní práci:

Objekty
Práce s objekty jako celky
Sítě
Práce se sítěmi které definují tvar objektu
Křivky
Použití křivek v modelování a ovládání objektů
Povrchy
Modelování NURBS povrchů
Texty
Textové nástroje pro nápisy v rozměru 3D
Metaobjekty
Globs a Globules
Duplikace
Duplikování, řetězení objektů
Modelovací skripty
Přestože funkcionaliza Blenderu je rozšiřována pomocí jazyka Python, existuje zde řada velice užitečných skriúptů, které mohou být při modelování užitečné.

Mnoho lidí využívá "modelování krychle" jako prvotní startovní objekt a dále pokračuje postupem protahování stěn, přesunem hran a vrcholů až k vytváření mnohem složitější sítě. Pro ploché objekty jako jsou zdi (walls) je možné využít modelování pomocí křivek ("curve modeling") které určují obrys objektu svými Bezierovskými nebo Nurbs tvary a po té je plocha roztažena do prostoru. Všechny tyto metody jsou prakticky využívány a Blender je plně svými nástroji podporuje.

Nurbs (Non-uniform rational basis spline) je matematický model používaný pro generování a reprezentování křivek a ploch.