From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Úvod

Osvětlení je velice důležitou oblastí renderování. Je zhruba na stejné úrovni jako modelování, materiály a textury. I ta nejlépe vymodelovaná a texturami obalená scéna bude ve výsledku špatná bez odpovídajícího osvětlení.


Omezení a vlivy pohledu

Barva objektu a osvětlení scény je ovlivněno těmito skutečnostmi:

 • Vaší schopností vnímat rozdílnosti barev
 • Médium skrze které sledujeme obraz (LCD panel, tištený obraz,..)
 • Kvalita obrázku (například JPEG s kompresí 0.4 versus 1.0).
 • Prostředí ve kterém sledujeme obrázek (například klasická monitor v temné místnosti, nebo v osvětlené místnosti)
 • Schopnosti mozku vnímat intenzitu a barvu objektu v závislosti na barvě pozadí, které lze měnit pomocí technik Blenderu například v Kompozitní nódy.


Globální vlivy

In Blender, the elements under your control which affect lighting are:

 • The color of the world ambient light.
 • The use of Ambient Occlusion as a way to cast that ambient light onto the object.
 • The degree to which the ambient light colors the material of the object.
 • The use of Indirect lighting, where the color of one object radiates onto another.
 • The render engine used (Blender Internal versus Yafray).
 • The lamps in your scene.

The physics of light bouncing around in the real world is simulated by Ambient Occlusion (a world setting), buffer shadows (which approximate shadows being cast by objects), ray tracing (which traces the path of photons from a light source). Also, within Blender you can use Indirect lighting. Ray tracing, ambient occlusion, and indirect lighting are computer-intensive processes. Blender can perform much faster rendering with its internal scan line renderer, which is a very good scan line renderer indeed. This kind of rendering engine is much faster since it does not try to simulate the real behavior of light, assuming many simplifying hypotheses.

Nastavení osvětlení

Only after the above global influences have been considered, do you start adding light from lamps in your scene. The main things under your control are the:

 • Type of light used (Sun, Spot, Lamp, Hemi, etc.).
 • Color of the light.
 • Position of the light and its direction.
 • Settings for the light, including energy and falloff.

Then you are back to how that material’s shader reacts to the light.

This chapter attempts to address the above, including how lights can work together in rigs to light your scene. In this chapter we will analyze the different type of lights in Blender and their behavior; we will discuss their strong and weak points. We also describe many lighting rigs, including the ever-popular three-point light method.

Lighting in the Workflow

In this user manual we have placed Lighting before Materials; you should set up your lighting before assigning materials to your meshes. Since the material shaders react to light, without proper lighting, the material shaders will not look right, and you will end up fighting the shader, when it is really the bad lighting that is causing you grief. All of the example images in this section do not use any material setting at all on the ball, cube or background.

Overriding Materials to Reset Lighting

Material field in the Render Layers panel

If you have started down the road of assigning materials, and are now fiddling with the lighting, we suggest that you create a default, generic gray material--no Vertex Color, no Face Texture, no Shadeless, just plain old middle gray with RGB of (0.8, 0.8, 0.8). Name this “Gray”.

Next go to the Render context. In the Render Layers panel, select your new “Gray” material in the Material field. This will override any materials you may have set, and render everything with this color. Using this material, you can now go about adjusting the lighting. Just empty this field to get back to your original materials.