From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

O svobodném software a GPL

GNU logo

Když se někdo dozví o "svobodném softwaru", první věc, která na kterou myslí, je, že to je "zdarma". I když je to pravda, ve většině případů určuje termín "svobodný software", jak používat Free Software Foundation (původci projektu GNU a tvůrci GNU General Public License) znamená "svobodný ve smyslu svobody" spíše než ve smyslu " žádné náklady ". Svobodný software v tomto smyslu je software, který můžete libovolně používat, kopírovat, modifikovat, distribuovat, bez omezení. Porovnejme to s licencí většiny komerčních softwarových balíků, kde máte možnost instalovat software na jednom počítači, není dovoleno dělat žádné kopie a nikdy neuvidíte zdrojový kód. Free software umožňuje neuvěřitelnou svobodu konečnému uživateli, kromě toho, protože zdrojový kód je všeobecně k dispozici, je zde větší šance odhalit chyby a opravit je.

Když je program licencován jako GNU General Public License (the GPL):

  • máte právo jej používat za jakýmkoliv účelem;
  • máte právo jej modifikovat a máte přístup ke zdrojovým kódům;
  • máte právo program kopírovat a šířit;
  • máte právo program vylepšit a uvolnit svou vlastní verzi.

Na oplátku za tato práva, máte také nějaké povinnosti. Pokud šíříte GPL program, jsou vaše povinnosti následující:

  • Musíte poskytnout kopii GPL s programem, takže příjemce si je vědom svých práv v rámci licence.
  • Musíte přiložit zdrojový kód nebo jej učinit volně dostupným.
  • Jestliže modifikujete zdrojový kód a šíříte modifikovanou verzi, musíte jej šířit pod licencí GPL a zveřejnit modifikovaný zdrojový kód. Nesmíte použít GPL kód jako součást proprietárního programu.)
  • Nesmíte omezit vydávání licencí programu za podmínek GPL. (Nemůžete vytvořit proprietární program z GPL programu.)

Více informací o GPL naleznete zde.