From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Zabezpečení

Blender je zaměřený na produkční užití a velmi se přitom spoléhá na Python, coby výkoný skriptovací jazyk. Python může být použit v Blenderu k tvorbě nových nástrojů, importérů a exportérů, a také k řízení animačních rigů. Se skriptováním v Python jsou zde nekonečné možnosti v tom, co můžete s Blenderem vytvořit.

Z části vychází síla Pythonu z možnosti plného přístupu do vašeho systému, nicméně tato síla může být také ve špatných rukou zneužita. Je možné (ale málo pravděpodobné) pro nepoctivé distribuovat .blend soubory obsahující skripty, které mohou poškodit váš systém. Tyto skripty mohou být připojeny jako část animačních rigů, takže se spustí, jakmile se .blend soubor otevře.

Vždy buďte velmi opatrní, pokud stahujete .blend soubory a nástroje z nedůvěryhodných zdrojů!

Ochrana

Manual-Introduction-Security-trusted-source.png

Proti záludnému .blend souboru, ve kterém je začleněn skript, který se spustí po otevření .blend souboru, je možné se chránit. Tím je myšleno to, že nástroj, nebo rig, používající vlastnosti Pythonu, nebude fungovat, ale toto nebude problém pro .blend soubory, které tohoto nevyužívají (například materiálová knihovna) a přinejmenším vám dá šanci zhodnotit možné riziko z obsahu.

V základním nastavení Blender důvěřuje všem souborům a spouští skripty automaticky. Pokud obsahu souborů nevěříte a chcete se chránit, potom deaktivujte 'Trusted source' ve File->Open dialogu, v nastavení, vlevo ve spodní části. Nedůvěřovaným souborům se deaktivuje automatické spuštění přiložených Python skriptů, po otevření souboru.