From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Okno konzole

Okno konzole je textové okno operačního systému, které zobrazuje zprávy o prováděných operací Blenderem, jeho stav a vnitřní chyby. Pokud Blender spadne, je možné okno konzole využít jako indikátor příčiny pádu.

Windows XP/Vista/7

Okno konzole Blender v prostředí XP spolu s hláškami.

Pokud je Blender startován v operačním systému Windows,Okno konzole se nejprve vytvoří jako samostatné okno na ploše. V případě, že jsou splněny podmínky startu, objeví se hlavní okno Blenderu a Okno konzole bude přepnuto do pozadí. Pro opětovné zobrazení přejděte do Window » Zapnout systémovou konzoli.

Kopie obrazovky napravo ukazuje Blenderokno konzole v prostředí Windows XP ihned po spuštění Blenderu a chvíli po otevření souboru spolu s příslušnými zprávami.


Blender3D FreeTip.gif
Uzavření okna konzole
V případě, že Blender běží, musí okno konzole zůstat otevřené. Jeho uzavření způsobí uzavření všech oken Blenderu a tím ztráty neuložené práce. Okno konzole je velice podobné příkazovému oknu, a proto se při uzavírání oken ujistěte, že to není okno Blenderu.
Linux

Startování Blenderu v Linuxové konzoli a následné hlášky.

Okno konzole Bledneru v Linuxu je obecně viditelné pouze v případě, je-li Blender startován z terminálového okna.

V závislosti na nastavení vašeho prostředí může být ikona Blenderu umístěna na ploše, nebo v nabídce Menu. Když spustíte Blender pomocí ikony na ploše nebo položky v nabídce menu, pravděpodobně nebude počíteční terminálové okno viditelné. XWindows

Tento brázek ukazuje Blender spuštěný z terminálu Linux /Console Window s výsledným ytištěným textem. Příklad ukazuje možnost získání přístupu k e knihovně zvukového servru PulseAudio. Po uzavřená Blenderu je obnovený soubor uložen do /tmp/quit.blend.

MacOS

Starting Blender from a Mac OS X console window and subsequent messages.

The process in MacOS is very similar to the one described for Linux. MacOS uses "files" with the .app extension called applications. These files are actually folders that appear as files in Finder. In order to run Blender you will have specify that path to the Blender executable inside this folder, to get all output printed to the terminal. You can start a terminal from Applications -> Utilities. The path to the executable in the .app folder is ./blender.app/Contents/MacOS/blender.

If you have Blender installed in the Applications folder, the following command could be used, adapted to the particular Blender version: /Applications/blender-2.64/blender.app/Contents/MacOS/blender

Stavové a chybové hlášky v okně konzole

The Blender Console Window can display many different types of Status and Error Messages. Some messages simply inform the user what Blender is doing, but have no real impact on Blender's ability to function. Other messages can indicate serious errors that will most likely prevent Blender carrying out a particular task and may even make Blender non-responsive or shut down completely. The Blender Console Window messages can also originate internally from within the Blender code or from external sources such as Python scripts.

Běžné zprávy

  • found bundled python: (FOLDER)
This message indicates that Blender was able to find the Python library for the Python interpreter embedded within Blender. If this folder is missing or unable to be found, it is likely that an error will occur, and this message will not appear.
  • malloc returns nil()
When Blender carries out operations that require extra memory (RAM), it calls a function called malloc (short for memory allocate) which tries to allocate a requested amount of memory for Blender. If this cannot be satisfied, malloc will return nil/null/0 to indicate that it failed to carry out the request. If this happens Blender will not be able to carry out the operation requested by the user. This will most likely result in Blender operating very slowly or shutting down. If you want to avoid running out of memory you can install more memory in your system, reduce the amount of detail in your Blender models, or shut down other programs and services which may be taking up memory that Blender could use.