From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Rozložení rámů

Blender využívá pro uspořádání ovládacích prvků v programu neotřelý systém rámů práce s nimi. Okno programu se dělí na rámy s upravitelnou velikostí. Obsah rámu je určen jeho typem jeko je například 3D View nebo Outliner. Základní myšlenkou je zde možnost rozdělit jeden rám na několik menších, neustále pravoúhlých, nepřekrývajících se rámů. Díky tomu je každý rám vždy plně viditelný a je velice snadné přecházet z jednoho rámu do druhého.

Maximalizace rámu

Pokud chcete, můžete určitý rám maximalizovat, aby vyplnil celé okno programu přes nabídku ViewToggle Full Screen daného rámu. Pro zrušení maximalizace postupujte stejně ViewToggle Full Screen. Rychlejším způsobem pro přepínání mezi maximalizací určitého rámu a zobrazením všech rámů je klávesová zkratka ⇧ ShiftSpace, Ctrl nebo Ctrl. POZNÁMKA: Při použití klávesové zkratky se maximalizuje ten rám, nad kterým je při stisknutí zkratky ukazatel myši.

Dělení rámu

Manual-Interface-Window System-Arranging frames-splitwidget.png

V pravém horním rohu a v levém dolním rohu rámu se nacházejí táhla pro práci s rámy. Oboje mohou rámy dělit i slučovat. Kurzor myši se nad nimi změní na kříž. LMB Template-LMB.png a táhněte pravý horní roh doleva pro rozdělení rámu vertikálně nebo směrem dolů pro rozdělení horizontálně.

Spojování rámů

Pokud chcete spojit dva rámy, musí mít jejich sousedící hrany stejnou délku. Pokud chcete například spojit rámy, které stojí vedle sebe, musejí mít stejnou výšku. Pokud jejich výška stejná není, nebudete je moci sloučit. Důvodem je, aby sloučené rámy měly uvnitř jenom pravé úhly. To samé platí i pro spojení rámů ležících nad sebou, musejí mít stejnou šířku. Pokud je horní rám vertikálně rozdělený na dva, musíte tyto dva horní nejprve sloučit a teprve pak půjde spojit horní rám se spodním.

Manual-Interface-Window System-Arranging frames-joinframes.png

Pro sloučení spodního rámu s horním (na obrázku se chystá sloučení rámu Properties s Outlinerem) umístěte kurzor nad pravé horní táhlo pro rozdělování nebo slučování rámů. Když se kurzor změní na kříž, stiskněte LMB Template-LMB.png a táhněte kurzor do hořejšího rámu. Ten ztmavne a na jeho ploše se objeví šipka mířící vzhůru. Ta znamená, že spodní rám “zabere” ztmavlý prostor hořejšího rámu. Pusťte LMB Template-LMB.png a rámy se sloučí. Pokud si to rozmyslíte a chcete aby horní rám zabral prostor spodního, táhněte kurzor z horního rámu zpět do spodního a šipka ukazující směrem dolů vyplní spodní rám.

Stejným způsobem mohou být rámy slučovány zleva doprava a naopak.

Pokud stisknete Esc před uvolněním tlačítka myši, operace se zruší.


Změna velikosti rámu

Velikosti rámů můžete měnit táhnutím za jejich okraje pomocí LMB Template-LMB.png. Umístěte kurzor nad šev, kde se stýkají dva rámy, a když se kurzor změní na dvousměrnou šipku, stiskněte LMB Template-LMB.png a táhněte.

Záměna obsahu rámů

Obsah dvou rámů můžete zaměnit umístěním kurzoru nad jedno z táhel pro slučování a dělení rámu, podržením CtrlLMB Template-LMB.png a uvolněním tlačítka nad cílovým rámem. Tyto dva rámy nemusí být vedle sebe, ale musí být v jednom okně programu.

Otevírání nových oken

Můžete chtít nové samostatné okno s určitým rámem. Tuto možnost využijete, pokud máte například k dispozici více monitorů a chce vidět různé informace z jedné instance Blenderu.

Vše, co pro to musíte udělat, je stisknout ⇧ ShiftLMB Template-LMB.png nad táhlem pro dělení a slučování daného rámu a táhnout mimo tento rám. Objeví se nové okno i s tlačítky maximalizovat, minimalizovat, zavřít a dalšími tlačítky, podle vašeho operačního systému, obsahující jediný rám, duplikát toho, u kterého jste provedli operaci ⇧ ShiftLMB Template-LMB.png a tažení.

Jakmile máte toto nové okno, můžete ho přemístit na druhý monitor (nebo si ho ponechat na tom současném); můžete u něj měnit rozměry (nebo je nechat nezměněné); můžete také organizovat jeho obsah stejnými dosud popsanými metodami (dělit rámy a měnit jejich velikosti, přizpůsobovat si je, jak je potřeba) a tak dále.

Je i další způbob jak vyvolat nové okno. FileUser Preferences... (nebo CtrlAltU) vyvolá nové okno s jediným rámem User Preferences. Pak s tímto oknem může nakládat stejně, jak bylo popsáno výše.