From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Page status (reviewing guidelines)

Images

Manual_-_Part_1_-_Interface_-_Window_System_-_Main_Window_-_TW2_25.png


Proposed fixes: X

Systém oken

Po spuštění Blenderu by jste měli uvidět následující (uvítací obrazovka uprostřed se může měnit s novými verzemi programu):

Blender-262-main.png

Uprostřed okna je uvítací obrazovka. Umožňuje rychlý a snadný přístup k naposledy otevřeným souborům. Pokud chcete pracovat s novým souborem jednoduše klikněte mimo uvítací obrazovku. Uvítací obrazovka zmizí a vy uvidíte výchozí rozložení a krychli.

Každé okno jde dál rozložit na samostatné části (jak je uvedeno v části uspořádání oken). Výchozí scéna je popsána níže.

Výchozí scéna

Výchozí scéna se nahraje při každém spuštění Blenderu nebo vytvoření nového souboru.

Výchozí scéna Blenderu

Je rozdělená na pět oken:

 • Hlavní menu (Info window) nahoře má jenom header (nic dalšího kromě položek menu v něm nenaleznete).
 • Velké 3D okno (3D window) (3D View).
 • Okno časové osy (Timeline) v dolní části programu.
 • Outliner vpravo nahoře.
 • Okno vlastností (Properties) (Buttons window) vpravo dole.

Na úvod popíšeme několik základních částí.

Informační okno (Info Window) (též hlavní horní menu)

Viz. obrázek níže.

 • Current Screen (výchozí je pojmenovaná Deafult): V Blenderu je ve výchozím nastavení několik přednastavených Screen (‘obrazovek’), ze kterých si můžete vybrat. Pokud potřebujete vaše vlastní uspořádání obrazovky, můžete si je vytvořit a pojmenovat.
 • Current Scene: Při více scenes (‘scénách’) můžete pracovat se samostatnými virtuálními prostředími s naprosto samostatnými daty nebo s objekty a/nebo daty modelů (‘mesh data’) propojených mezi nimi. (V některých 3D programech obsahuje každý soubor jenom jednu scénu zatímco v Blenderu může jeden soubor obsahovat několik scén).
 • Current Rendering Engine: Obsahuje seznam dostupných renderovacích enginů.
 • Resource Information: Poskytují informace o Blenderu a využívaných systémových prostředcích. V této části programu se dozvíte, kolik paměti je využito v závislosti na počtu vertices, faces a objektů ve zvolené scéně, stejně jako souhrny právě vybraného. Z těchto informací můžete vyčíst, kdy se blížíte k limitům svého hardwaru.
 • Toggle Fullscreen: Režim celé obrazovky on/off.

3D Window View

Viz. obrázek výše.

 • Window Type: Umožňuje změnit typ okna (jde najít v headeru každého okna). Pokud chcete například vidět okno Outlineru můžete ho zde vybrat. Viz Kompletní seznam typů oken
 • 3D Transform Manipulator: Vizuální pomůcka pro upravování objektů (přesunutí, rotaci a změna velikosti). Objekty můžete upravovat i pomocí klávesových zkratek:: (G/R/S); CtrlSpace skryje nebo zobrazí manipulátor čehož jde dosáhnout i kliknutím na ikonu coordinate system na panelu nástrojů. Táhla pro přemístění/rotaci/změnu velikosti zobrazíte kliknutím na jejich ikony které jsou po pravé straně ikony coordiante system. ⇧ ShiftLMB Template-LMB.png-při kliknutí na ikonu zobrazíte nebo skryjete jednotlivé táhla.
Coordinateicon.png
 • 3D Cursor: Má vícero využití. Například představuje místo, kde se vytvoří nové objekty, nebo bod, kolem kterého se bude rotovat .
  Tady je 3D kurzor separovaný od zbytku scény:
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - 3D Cursor.jpg
 • Cube Mesh ('krychle'): Při výchozím nastavení se Blender vždy spustí s krychlí uprostřed scény (na obrázku výše byla přesunuta). Po nějaké době budete nejspíš chtít změnit “Deafultní” (‘výchozí’) nastavení; to můžete provést v nastavení Blenderu aby byl Blender po spuštění, tak jako ho chcete vy a uložení tohoto nastavení jako Deafultní (‘výchozí’) pomocí CtrlU (Save Default Settings).
 • Světlo (typu Lamp): Při výchozím nastavení se Blender vždy spustí se zdrojem světla někde poblíž středu 3D prostoru.
 • Camera: Při výchozím nastavení se Blender vždy spustí se Camera umístěnou někde poblíž středu 3D prostoru a namířenou směrem ke středu.
 • Selected object: Toto pole zobrazuje jméno právě vybraného objektu.

3D Window Header

Toto je header 3D okna. Každé okno v Blenderu má header (a jako v tomto případě může být ve spodní části okna ale i tak mu říkáme header (‘záhlaví’).

Více oHeadery v Blenderu »

Viz. obrázek výše.

 • Viewport shading: Blender vykresluje 3D okno pomocí OpenGL. Druh shadingu v náhledu na scénu můžete vybrat kliknutím na tlačítko a výběrem jedné z možností. Na výběr máte od zástupných drátěných modelů až k celkovém pokrytí texturami. Pokud se chystáte používat Textured style (‘náhled s texturami’), je vhodné mít výkonnou grafickou kartu.
 • Layers (‘vrstvy’): Usnadněte si modelování a animování. Vrstvy v Blenderu slouží k rozdělení objektů do funkčních skupin. Jedna vrstva například může obsahovat objekt vody, další stromy, a další zase kamery a světla. Pro zpřehlednění scény můžete vrstvy zapínat a skrývat.


Buttons (Properties) Window Header

Header okna Properties je na obrázku vybarvený tmavěji.

Viz. obrázek výše.

Okno properties zobrazuje panely a tyto panely jsou seskupeny. V headeru tohoto okna je řada buttons (‘tlačítek’) (označovaných jako Context Buttons) kterými vybíráte, jaká skupina panelů se zobrazí.

Editing Panel Group Context Buttons.png

Panely v okně Properties usnadňují práci seskupováním souvisejících tlačítek. To, které panely jsou viditelné závisí na typu vybraného objektu. Panely mohou být sbaleny pomocí malé šipky nalevo od názvu panelu (např. před “Render”) a mohou být přeskupeny tažením za pravý horní roh.

Outliner

Toto okno obsahuje seznam všech objektů ve scéně. Je obzvlášť užitečné při práci s většími scénami s mnoha objekty.

V headeru tohoto okna můžete zvolit typ objektů, které jsou tu zobrazeny a jak jsou v něm zobrazeny.

Timeline Window (‘Okno časové osy’)

Toto okno zobrazuje časovou osu (‘timeline’) ve které se můžete pohybovat pohybovat pomocí LMB Template-LMB.png.