From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Obrazovky (Screens)

Nabídka rozhraní

Flexibilita Blenderu vám umožňuje vytvořit a přizpůsobit si rozvržení oken tak, aby vyhovovalo různým potřebám jako je modelování, animování a skriptování. Často je užitečné se v rámci jednoho souboru rychle přepnout mezi různými prostředími. V každé scéně je třeba vymodelovat objekty, přiřadit jim materiál, otexturovat,... Na obrázku v Systém oken jsme v prostředí pro modelování.

Pro každou z těchto hlavních činností má Blender předdefinované prostředí, které jsou uzpůsobeny pro rychlou a efektivní práci. Jestliže máte potíže s nalezením konkrétní obrazovky, můžete využít vyhledávání pod seznamem. (viz obrázek vpravo).

1-Animation 
Rozpohybování a animování herců a dalších objektů.
2-Model 
Vytváření herců a dalších objektů.
3-Material 
Malování a texturování povrchů.
4-Sequence 
Střih a úprava scén pro film.
5-Scripting 
Dokumentace vaší práce a skriptování.
Blender za vás automaticky setřídí Rozhraní podle abecedy a / nebo podle čísel. Přednastavená rozhraní typicky začínají číslem. Seznam je dostupný skrz {Literal|SCR}} Menu Buttons v Info Window záhlaví zobrazeném v (Screen and Scene selectors). Pro změnu dalšího rozraní (podle abecedy) zmáčkněte Ctrl; pro změnu předchozího zmáčkněte Ctrl.
Screen and Scene selectors

Ve výchozím nastavení si každé rozhraní 'zapamatuje' poslední scénu, která v něm byla použita. Výběrem jiného rozhraní se do něj přepneme a skočíme do scény, kteráv něm byla naposledy použita.

All changes to windows, as described in Window system and Window types, are saved within one screen. If you change your windows in one screen, other screens won't be affected, but the scene you are working on stays the same in all screens.

Nastavení Obrazovek

Přidání nové obrazovky

Prostě klikněte na tlačítko "Add" (Manual-Part-I-Interface-Screens-AddView-Button25.png). Na základě současného rozvržení bude vytvořeno nové rozvržení rámců.

Dejte nové obrazovce jméno name, které bude začínat číslem number tak, že jí můžete předvídatelně nalistovat použitím kurzorových kláves. Rozvržení můžete přejmenovat použitím LMB Template-LMB.png v poli a napsáním nového jména, nebo opětovným kliknutím na pozici kurzoru v poli. Například můžete použít jméno "6-MyScreen". Viz: (Screen and Scene selectors).

Smazání obrazovky

Obrazovku můžete smazat použitím tlačítka Delete datablock (Manual-Part-I-Interface-Screens-DeleteView-Button25.png). Viz. (Screen and Scene selectors).

Upravení Obrazovky

Použijte kontrolní prvky okna k přesunutí hranic rámců. rozdělení nebo spojení oken. Když dosáhnete rozvržení se kterým budete spokojeni,použijte CtrlU abyste uložili vaše výchozí uživatelské hodnoty (user defaults). The properties window has a special option, if you RMB Template-RMB.png on its background, to arrange its panels horizontally (across) or vertically (up and down).

Overriding Defaults

When you save a .blend file, the screen layouts are saved in it. When you open a file, the Load UI checkbox on the file browser header controls whether Blender should use the file's screen layouts, or stick with your current layouts. If Load UI is enabled, the file's screen layouts are used, overriding your defaults.

Additional Layouts

As you get better at using Blender, consider adding some other screen layouts for a complete workflow. This will result in dramatic increases in functionality. With the dramatic increases in functionality, and as you get better at using Blender, based on what you use Blender for, consider adding some other screen layouts (for a complete workflow):

1-Model
4 3D windows, Properties window for Editing buttons
2-Lighting
3D windows for moving lights, UV/Image for displaying Render Result, Properties window for rendering and lamp properties and controls.
3-Material
Properties window for Material settings, 3D window for selecting objects, Outliner, Library script (if used)
4-UV Layout
UV/Image Editor Window, 3D Window for seaming and unwrapping mesh
5-Painting
UV/Image Editor for texture painting image, 3D window for painting directly on object in UV Face Select mode, 3 mini-3D windows down the side that have background reference pictures set to full strength, Properties window
6-Animation
Graph Editor, 3D Window for posing armature, NLA Window
7-Node
Big Node Editor window for noodles, UV/Image window linked to Render Result
8-Sequence
Graph Editor, VSE window in Image Preview mode, VSE in timeline mode, a Timeline window, and the good old Properties window.
9-Notes/Scripting
Outliner, Text Editor (Scripts) window
Reuse your Layouts
If you create a new window layout and would like to use it for future .blend files, simply save it as a User default by pressing CtrlU.