From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Scény

Scény jsou velmi užitečným nástrojem pro správu projektů. Model krychle v prázdném prosotru, který vidíte po prvním spuštění Blenderu patří do výchozí scény. Můžete si představit, scény jsou podobné záložkám vašeho webového prohlížeče. Webový prohlížeč může mít více otevřených záložek najednou, záložky mohou být prázdné, mohou zobrazovat stejné pohledy na stejné webové stránky. Blender pracuje se scénami v podstatě stejným způsobem. Můžete mít prázdnou scénu, kompletní nezávislou kopii scény, nebo úplně novou kopii, která odkazuje na původní scény.

Můžete si vybrat a vytvořit scény pomocí "výběrníku" Scene selector v záhlaví okna (informační lišta v horní části většiny rozložení Blenderu, viz obrazovka a selektory scény ) .

Obrazovka a selektor scén

Konfigurace scén

Přidání nové scény

Menu přidání scény

Můžete přidat novou scénu kliknutím na Manual-Part-I-Interface-Screens-AddView-Button25.png v možnosti detekce scén . Když vytvoříte novou scénu, můžete si vybrat z pěti možností, jak kontrolovat jeho obsah (Add Scene menu).

Chcete-li si vybrat mezi těmito možnostmi, je třeba jasně pochopit rozdíl mezi "objekty" a "daty objektu". Každý grafický prvek Blenderu (síťovina, lampa, křivka, atd. ) se skládá ze dvou částí: objekt samotný a objekt dat (také známý jako ObData). Objekt obsahuje informace o pozici, rotaci a velikosti konkrétního prvku. ObData uchovávají informaci o síti, seznamy materiálu a tak dále. ObData je společný pro všechny instance daného typu prvku. Každý objekt má odkaz na své ObData, které jsou k němu přidružené. Naopak jeden ObData může být sdílen mnoha objekty (například jedna definice barvy a textury pro úplně odlišné a nezávislé objekty krychle, koule...)

Pět možností, které určí, "co všechno bude kopírováno" z vybrané scény do nové a jak moc bude nová scéna prolinkovaná s původní.

New 
Vytvoří novou prázdnou scénu. V nové scéně je nastavení Renderu výchozími hodnotami.
Copy Settings 
Vytvoří prázdnou scénu jako v předchozí volbě a zkopíruje nastavení vykreslování z původní do nové.
Link Objects 
je nejmírnější forma kopírování k dispozici. Tato volba vytvoří novou scénu se stejným obsahem aktuálně vybrané scény. Avšak místo kopírování objektů obsahuje nová scéna odkazy - linky na objekty ve staré scéně na úrovni objektů. Proto změny v nové scéně mají za následek stejné změny původní scény, protože používané objekty jsou doslova stejné jako v původní scéně. Vazby platí i naopak, kdy úprava objektů ve staré scéně způsobí stejné změny v nové scén+.
Link Object Data 
Vytváří nové duplicitní kopie všech objektů v aktuálně vybrané scéně, ale každý z těchto duplicitních objektů bude mít odkazy na ObData (mřížky , materiály a tak opdobně) odpovídající objektům v původní scéně. To znamená, že můžete změnit polohu, orientaci a velikost objektů v nové scéně bez ovlivnění jinými scénami, ale jakékoli úpravy ObData (mřížky , materiály atd.) ovlivní i další scény. To je proto, že jeden odkaz na " ObData " je nyní sdílen všemi objekty ve všech scénách. Chcete-li provést změny objektu v nové scéně nezávisle na objektech v jiných scénách, budete muset ručně změnit objekt v nové scéně a vytvořit "single-user " kopii pomocí LMB Template-LMB.png a čísla v panelu Object Data (okno vlastnosti). Více informací najdete na stránce typ okna. To má za následek vytvoření nové nezávislé kopii ObDat.
Manual-Interface-Scenes-mk singleuser.png
Full Copy 
Je nejhlubší forma kopírování k dispozici. Během kopie není nic sdíleno. Tato volba vytvoří úplně nezávislou scénu s kopií právě vybrané scény. Kopíruje se každý objekt spolu v odpovídajícími ObData.

Pro lepší pochopení, jak Blender pracuje s údaji, je vhodné pročíst Knihovna Blenderu a datový systém. Také doporučuji tyto funcionality "vyzkoušet" pomocí kopírování a modifikace velice jednoduchých scén.

Stručný příklad

Uvažujme nad fimlovou scénou v baru. Můžete nejprve vytvořit bar jako čistou verzi se vším, neporušený a na svém místě. Pak se rozhodneme vytvořit akci, při níž oddělíme samostatné scény. Využití typů spojení scén může být následující:

Link Objects 
Každý objekt bude vázán k původní scéně. Pokud opravíte umístění zdi, přesune se v každé scéně která použi¨ítá toto nastavení
Link Object Data 
Bude užitečné v případě, že se bude pozice objetů měnit, ale jejich tvar a nastavení zůstanou stejné. Například židle stojí na podlaze v "přeplněném baru" scény a na stolech ve scéně "Zavíráme". Vzhledem k tomu, že židle se nemění tvar, není třeba ztrácet paměť na přesných kopií.
Full Copy 
Proces roztříštění sklenice na podlaze bude potřebovat vlastní kopii, protože síť sklenice mění tvar.

Není možné dělat vše najednou ve stejné scéně, ale tyto aktivity mohou pomoci pochopit, proč je k dispozici propojení různých objektů různými způsoby.

Odstranění scény

Můžete odstranit scénu pomocí tlačítka Delete datablock (Manual-Part-I-Interface-Screens-DeleteView-Button25.png) z výběrníku (selektoru) scén (viz Screen and Scene selectors).