From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Tato kapitola poskytuje přehled o používání myši a klávesnice v Blenderu a zápis jejich použití v tomto manuálu, stejně jako tipy pro používání nestandardních zařízení.

Nastavení vstupu

Rozhraní Blenderu je navrženo k používání s níže uvedenými zařízeními a nastavením:

  • Myš s kolečkem
  • Klávesnice s numerickou částí
  • Zapnutý NumLock

Pokud nemáte výše uvedené (např. používáte notebook), je možné tyto věci emulovat po zapnutí v nastavení Blenderu.

Více o nastavení Blenderu »

Zápisy používané v tomto manuálu

Tento manuál používá následují zápisy popisující vstup od uživatele:

  • Označení tlačítek myši:
LMB Template-LMB.png - levé tlačítko myši
MMB Template-MMB.png - prostřední tlačítko myši a
RMB Template-RMB.png - pravé tlačítko myši
  • Pokud máte myš s kolečkem
MMB Template-MMB.png - znamená stisknutí kolečka, jako by to bylo tlačítko
Wheel Template-MW.png - znamená otočení kolečkem
  • Klávesové zkratky jsou zapsány obrázky kláves; například,
G - znamená malé ''g''.

⇧ Shift,Ctrl a Alt všeobecně mění chování jiných kláves

CtrlW or ⇧ ShiftAltA - znamená, že tyto klávesy mají být stisknuty zároveň

0 NumPad to 9 NumPad, + NumPad - a další označují klávesy na numerické části klávesnice.

Ostatní klávesy jsou označeny přímo jejich jmény Esc, ⇆ Tab, F1F12. Směrové šipky mají vlastní ikonky , atd.


Ovládání

Because Blender makes such extensive use of both mouse and keyboard, a golden rule has evolved among Blender users: Keep one hand on the mouse and the other on the keyboard. The most frequently used keys are grouped so that they can be reached by the left hand in standard position (index finger on F) on the English keyboard layout. This assumes that you use the mouse with your right hand.

Protože Blender maximálně využívá myš i klávesnici, zlaté pravidlo, které mezi uživateli Blenderu vzniklo zní: Jednu ruku na myš, druhou na klávesnici. Nejčastěji používané klávesy jsou seskupeny tak, že pokud položíte levý ukazovák na klávesu F při anglickém rozložení klávesnice, jde dosáhnout na všechny klávesové zkratky. To za předpokladu, že myš používáte pravou rukou.

Pokud požíváte klávesnici, která se výrazně liší od anglického rozložení, pro práci v Blenderu zauvažujte nad změnou na anglické nebo americké rozložení. Klávesové zkratky i rozložení si můžete přizpůsobit. Tento manuál ale používá výchozí rozložení kláves.

Více o nastavení Blenderu »

Emulace tlačítek myši

Pokud nemáte myš, se třemi tlačítky, budete ji muset emulovat povolením této emulace v nastavení User Preferences (ve výchozím nastavení vypnuta).

Následující tabulka ukazuje používané kombinace:

3-button Mouse 2-button Mouse Apple Mouse
LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png (mouse button)
MMB Template-MMB.png AltLMB Template-LMB.png ⌥ OptLMB Template-LMB.png (Option/Alt key + mouse button)
RMB Template-RMB.png RMB Template-RMB.png ⌘ CmdLMB Template-LMB.png (Command/Apple key + mouse button)

Všechny klávesové zkratky zmíněné v tomto manuálu jdou zapsat kombinacemi uvedenými v tabulce výše. Například ⇧ ShiftAltRMB Template-RMB.png znamená ⇧ ShiftAlt⌘ CmdLMB Template-LMB.png u myši s jedním tlačítkem

Emulace NumPadu

Více o emulaci numpadu najdete na stránce o předvolbách »