From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
RozhraníEditaceVstupDoplňkyTémataSouborySystém

Konfigurace Interface umožňuje změnit způsob zobrazení prvků uživatelského rozhraní.

User-preferences-interface.jpg

Display

 • Tooltips : Když toto povolíte, budou se vám při přejetí myší nad prvkem zobrazovat popisky, které objasňují jeho funkci, zobrazí klávesovou zkratku a jméno pythonové funkce která je vyvolána tímto prvkem.
 • Object Info : V levém dolním rohu 3D view zobrazí jméno aktivního objektu a číslo snímku.
 • Large Cursors : TODO
 • View Name : Zobrazí jméno aktuálního pohledu na scénu a jeho typ. Například : User Persp nebo Top Ortho.
 • Playback FPS : Během přehrávání animace ukáže obnovovací frekvenci (snímky/sekundu). Objeví se v jednoum z rohů vieportu.
 • Global Scene : TODO
 • Pin Floating Panels : TODO
 • Object Origin Size : Průměr středů objektů. (hodnota v pixelech od 4 do 10).
 • Display Mini Axis : Zobrazí miniosy v dolním levém rohu viewportu.
  • Size : Velikost minios.
  • Brightness : Jas minios.

View manipulation

 • Auto Depth : TODO
 • Global Pivot : TODO
 • Zoom to Mouse Position : Povolením této nabídky umožníte zoomování (přibližování/oddalování pohledu) směrem k pozici kurzoru myši, namísto toho, aby se zoomovalo ke středu obrazovky.
 • Rotate Around Selection : Vybraný objekt se stane rotačním středem viewportu.
 • Auto Perspective : Když používáte Top/Side/Front view nebo user view tak automaticky přepíná mezi Orthographic a Perspective view.
 • Smooth View : Čas animace změny pohledu (Top/Side/Front/Camera...).
 • Rotation Angle : Úhel rotace pohledu v 3D view po stisknutí 4, 6, 8, 2.

Manipulator

Umožňuje nastavit 3D transform manipulator (Velikost, velikost úchytek).

Menus

 • Open on Mouse Over : Po přejetí myší nad menu jej otevře, namísto toho, aby jste na něj klikali.
 • Menu Open Delay
  • Top Level : Zpoždění otevření menu v 1/10 sekundy (musí být povoleno Open on Mouse Over).
  • Sub Level : To samé jako předchozí, ale pro submenu (např.: File → Open Resent )