From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Otevírání souborů

Mód: všechny režimy

Klávesová zkratka: F1

Menu: File » Open

Popis

Blender používá pro ukládání všech prvků typu objekty, scény, textury a dokonce nastavení uživatelské ho rozhraní soubory s příponou .blend.

Exclamation mark.png
Blender očekává, že vždy víte, co děláte! Pokud otevíráte soubor, nejste tázáni na uložení případných změn rozpracovaného právě otevřeného souboru (podobně jako při končování celé aplikace Blenderu).

Vždy se ujistěte, zdali jste rozpracovaný soubor uložili!

Dialogové okno otevírání souboru

Použití správce souborů a navigace v adresářích

Pro natažení souboru Blender z disku stiskněte F1. Vyskočí okno File Browser jak je zobrazeno výše.

Horní textový blok zobrazuje cestu aktuálního adresáře a spodní text obsahuje vybraný soubor. Klávesou P (nebo tlačítkem P) se přesunete do vyššího rodičovského adresáře.

Tlačítka + a - umožňují probíhat mezi číslovanými soubory v případě, že obsahují číslo na konci svého jména.

Pro vstup do podadresáře klikněte na jeho jméno. Po kliknutí na soubor jej otevřete pomocí Open Blender File.

Kliknutím Cancel zrušíte operaci otevření souboru, uzavřete dialogové okno a vrátíte se do programu.

Boční panel

Panel nalevo zobrazuje různé způsoby najití souboru a různé volby. Pro natažení souboru jej vyberte LMB Template-LMB.png a po té stiskněte ↵ Enter, nebo klikněte na tlačítko Open File. Soubor mlže být také jednoduše natažen pomocí MMB Template-MMB.png na jeho jméno.

Systém

The system menu contains a list of drives that are available to navigate through to find files. Click on one to jump to that drive.

Záložky

These are folders that you want to be able to access often without having to navigate to them in the file browser. To add a directory to the bookmark menu, navigate to that folder, then click the Add button. To remove a folder from the list, simply click the X icon nexto to it.

Poslední - Recent

This is a list of recently accessed folders. You can control how many folders appear in this list by going to the File tab of the user Preferences, in the box labeled Recent Files.

Volby otevření - Open Options

Inside each .blend file, Blender saves the user interface – the screen layouts. By default, this saved UI is loaded, overriding any user defaults or current screen layouts that you have. If you want to work on the blend file using your current defaults, start a fresh Blender, then open the file browser (F1). Turn off the Load UI button, and then open the file.

Panel hlavičky

The Header contains several tools for navigation files. The four arrow icons allow you to:

 • Move to previous folder
 • Move to next folder
 • Move up to parent directory
 • Refresh current folder

Create a new folder inside the current one by clicking the Create New Directory icon.

The other icons allow you to control what files are visible and how they are displayed. You can:

 • Display files as a short list
 • Display files as a detailed list
 • Display files as thumbnails

You can sort files:

 • Alphabetically
 • By file type
 • By Date of last edit
 • By file size

Filtering controls which file types are shown. Click the Enable Filtering icon, and toggle which types are shown:

 • Folders
 • Blend files
 • Images
 • Movie files
 • Scripts
 • Font files
 • Music files
 • Text files

Další volby otevírání

From the File menu, you can also open files with the following tools:

Open Recent
Lists recently used files. Click on one to load it in.
Recover Last Session
This will load the quit.blend file Blender automatically saves just before exiting. So this option enables you to recover your last work session, e.g. if you closed Blender by accident…
Recover Auto Save
This will open an automatically saved file to recover it.

Bezpečnost

Blender is aimed at production level use and relies heavily on Python, a powerful scripting language. Python can be used in Blender to create new tools, importers and exporters, and also to drive animation rigs. With Python scripting there are endless possibilities in what you can create with Blender.

Part of Python's power comes from having full access to your system, however this power can also be misused in the wrong hands. It's possible (but not terribly likely) for dishonest people to distribute .blend files containing scripts that may damage your system. These scripts can be attached as part of animation rigs, so that they will be run when such a .blend file is opened.


Exclamation mark.png
Always be very careful when downloading .blend files and tools from un-trustworthy sources!


Ochrana

Manual-Introduction-Security-trusted-source.png

To protect against malicious .blend files, it's possible to prevent any embedded scripts from running when you open a .blend file. This will mean that custom tools or rigs using Python features will not work, but this won't be a problem for .blend files that don't use these (such as material libraries), and will at least give you a chance to better evaluate what risks might be inside.

By default, Blender will trust all files and run scripts automatically. If you don't trust the file, and want protection, you can disable 'Trusted source' in the File->Open dialog in the properties section on the bottom left. Un-trusted files will disable embedded Python scripts after opening the file.