From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Operace se soubory

The options to manage files are:

New - nový Vymaže aktuální scénu a vytvoří nový soubor pomocí startovního vzoru startup.blend
Open - otevřít Otevře soubor bledneru
Open Recent - Otevřít nedávné Nabídne k otevření seznam naposledy uložených souborů .blend
Recover last session - obnovit poslední sezení Natáhne soubor quit.blend který Blender ukládá automaticky při jeho ukončení. Tato volba tedy dává uživatelům obnovit svůj soubor při například neočekávané chvíli pádu systému
Recover Auto Save This will open an automatically saved file to recover it.
Save - uložit Uloží aktuální soubor Blenderu
Save As - uložit jako Otevře průzkumník souborů a nabídce ulžoení souboru pod jiným jménem.
Save Copy - uložit kopii Uloží kopii aktuálního souboru.
User Preferences - uživatelské nastavení Otevře dialog uživatelských nastavení.
Save User Settings - uložit - uživatelské nastavení Uloží uživatelské nastavení a aktuální scénu do preferenčního souboru startup.blend.
Load Factory Settings - natáhnout tovární nastavení Obnoví defaultní scénu a natáhne "tovární" (poinstalační) nastavení prostředí.
Link or Append - připojit nebo přidat You don’t have to load a complete file, you can load in only selected parts from another file if you wish.
Import, (COLLADA) Blender can use information stored in a variety of other format files which are created by other graphics programs.
Export Normally you save your work in a .blend file, but you can export some or all of your work to a format that can be processed by other graphics programs.
External Data
Pack into .blend
Pack all used external files into the .blend
Unpack into Files
Unpack all files packed into this .blend to external ones
Make all paths Relative
Make all paths to external files relative to current .blend
Make all paths Absolute
Make all paths to external files absolute
Report Missing Files
Report all missing external files
Find Missing Fils
Try to find missing external files