From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Zásobník omezovačů

Příklad zásobníka omezovačů

Omezovače jsou zpracovávány zhora dolů jak je patrné v panelu Constraints.

  1. Jako první v uvedeném příkladu (A constraint stack example) je zpracováno umístění osvětlení (kopírována na objekt vlastníka).
  2. Omezení kopie rotace je ignorováno (červený název, viz níže).
  3. Je vyhodnoceno další dceřinné omezení Child Of, což je redukce.
  4. Nakonec je velikost krychle omezena hodnotou měřítka Limit Scale.
A tak je velikost krychle řízena cílem jako první Child Of omezení, a to uvnitř limitních hodnot daných dalším omezovačem Limit Scale constraint… Pořadí je velice důležité!

Jednotlivé omezovače je možné v zásobníku posouvat nahoru a dolů pomocí malých šipek v pravé části lišty každého omezovače.

Přidání/ostranění omezovače

Přidání omezovače je možné pomocí panelu Constraints, a to kliknutím na tlačítko Add Constraint. V menu je vypsán seznam dostupných omzovačů pro právě aktivní objekt (nebo kost - bone v mopozičním (pose) modelovacícm režimu (ve kterém jsou také omezení zobrazeny v menu omezovače kostí). Nový omezovač je přidán vždy nakonec (tedy na vrchol) zásobníku.

You can also, in a 3D view, either:

  • Select only the future owner, hit Ctrl⇧ ShiftC, and in the Add Constraint to New Empty Object menu that pops up, select the constraint you want to add. If the chosen constraint needs it, a new Empty object will be automatically added as target, positioned at the owner’s center, and with null rotation.
  • Select first the future target, and then the future owner, hit Ctrl⇧ ShiftC, and in the Add Constraint to Active Object (or Add Constraint to Active Bone) menu that pops up, select the constraint you want to add. If the chosen constraint needs it, the other selected object/bone will be used as target.

Note that these pop-up menus do not display all the available constraints.

To remove a constraint, click on the “X” button of the header of the constraint you want to delete, in the Constraints panel. You can also remove all constraints from the selected object(s), using the Object » Constraints » Clear Object Constraints (or Pose » Constraints » Clear Pose Constraints… or hit CtrlAltC).