From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Kompozitní uzly

Kompozitní uzly je nástroj, který umožňují sestavit, upravit, modifikovat obraz respektive video. Pomocí uzlů je možné spojovat dva různé záběry v jeden, měnit charakteristiku barev statickým, nebo dynamickým způsobem. Práce s kompozitními uzly je intuitivní, podbízí k experimentům a dává uživatelům neuvěřitelné možnosti kombinací jednotlivých metod zpracování videa, či samotných obrázků. Jednotlivé uzly pracují jako vstupně - výstupní jednotka, která má za úkol určitým způsobem procházející data zpracovat.

Term: Image
Používáme pojem image - obrázek, nebo také snímek pro jeden snímek v určitém časovém pořadí všech obrázků videosekvence. Pracovní uzel je funkční jednotka pro zpracování právě jednoho obrázku bez ohledu na typ vstupu.


Term: Noodle
Používáme pojem nudle - noodle pro soustavu propojení několika uzlů pomocí datových toků. Každá spojnice reprezentuje datový proud mezi uzly. Tím protékají obrazová, nebo řídící data směrem z výstupu prvního uzlu do vstupu uzlu druhého. Z jednoho výstupu může vycházet více toků, avšak jako vstup do uzlu může být pouze tok jediný (pro spojování toků v jeden k tomu slouží speciální spojovací uzel).

Pozn.překl.: pojem "nudle" může připadat čtenáři jako velice vtipný. Nicméně jinou alternativu, respektive přesné vyjádření pro "směs spojení" jsem nenašel. Pojem nudle je mnohem výstižnější, nežli například pojem "špagety", který se též v informatice často používá v souvislosti se složitostí propojováním heterogenních systémů.Přednastavení kompoziční nudle

Chcete-li zpracovat soubory z disku, můžete pomocí uzlů importovat obrázek do Blenderu, upravit, případně sloučit s jinými obrázky a nakonec opět uložit na disk.

Příklad napravo znázorňuje nejjednodušší zapojení nudlí, kde vstupní uzel snímá tok z kamery a dále výstupní uzel, který tento proud dat ukládá.

Přístup a aktivace uzlů

Přístup k editoru uzlů je možné povolením volby Composite Nodes - kompozitní uzly kliknutím na ikonu obrázku.

Editor uzlů Composite Nodes povolen

Vyberte okno editor uzlů

Pro aktivaci uzlů pro skládání zaškrtněte políčko Use Nodes - použití uzlů. Blender vytvoří výchozí počáteční soustavu nudlí, která se skládá ze dvou propojených uzlů.

Použití kompozice nudlí

Chcete-li použít tuto minimapu, musíte v Blenderu zapnout použití kompozitních uzlů mapy, která byla vytvořena a kompozitního obrazu pomocí složení uzlů. Přepněte tlačítkem Render a aktivujte tlačítko Compositing - kompozitní umístěné pod záložkou Post Processing. To říká Blenderu, aby komponoval výsledný obraz prostřednictvím kompozičního uzlu mapy.

Nyní máte k dispozici první sadu nudlí, vstupní vrstvu Renderu připojenou k výstupnímu uzlu. Sem můžete přidávat a připojovat mnoho typů kompozitních uzlů do celkové velké mapy. Geometrické umístění na ploše nemá na proces vliv, ale pouze logika propojení vstupů a výstupů jednotlivých uzlů. Uživatel je omezen pouze dostupnou výpočetní pamětí. Pozn. překl.: Zde si dovoluji citovat automatického tlumočníka anglického textu: "lze komponovat, co hrdlo ráčí"}.

Příklady

S obrázky je možné upravovat libovolně v rozsahu možností různých uzlů. Kompozitnízpracování videa se často používá v oblasti tzv. klíčování, tj pohybující se objekt například natočený skutečný objekt před modrým pozadím je možné spojit s animovanou částí filmu tak, že modré pozadí je odfiltrováno, respektive přeměněno určitým uzlem v alfa kanál.

Je možné změnit celkovou "náladu" obrazu:

  • Pro vytvoření "studeného" pocitu v obrázku je přidán modrý nádech.
  • Chcete-li přidat historický nádech snímku, můžete obraz změkčit.
  • Chcete-li vyjádřit nenávist a frustraci, přidejte červený nádech nebo zvyšte červenou komponentu barev. Film "Sin City" je pravděpodobně extrémní ukázka této možnosti.
  • Zarážející, důležitá okamžitá událost může být zaostřena s vyvýšením kontrastu.
  • Šťastný pocit - ano, uhádli jste - přidat žlutou (stejné části červené a zelené, žádná modrá), a tím se pohled projasní a "vysluní".
  • Prach, nečistoty ve vzduchu a mraky v záběru zvýší reálnost.


Quark66 22:04, 9 October 2013 (CEST)