From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Blender25features.jpg

Watch-on-video.jpg

Úvod

S verzí 2.5 dosáhl Blender obrovského zlepšení v téměř každé oblasti, včetně jeho rozhraní, modelování, animačního pracovního postupu, různých nástrojů a Python API. Je výsledkem pečlivého studia užívání, mnoha podnětů od komunity a její spolupráce a kompletní reorganizací a přepsání zdrojového kódu. Jako takový, je jedním z nejdůležitějších projektů, kterým do dnešního dne software prošel.

Tato stránka vysvětluje nejdůležitější rozdíly mezi Blenderem 2.4 a Blenderem 2.5. Nejedná se o vyčerpávající seznam nových funkcí (to by bylo na dlouho!), ale slouží jako stručný úvod vývoje 2.5 a jeho hlavních vylepšení oproti předchozím verzím.

Rozhraní

Nové uživatelské rozhraní

Change-interface.jpg

Uživatelské rozhraní Blenderu je založeno na třech principech:

  1. Nepřekrývání : Uživatelské rozhraní umožňuje zobrazit všechny relevantní možnosti a nástroje na první pohled bez přesouvání nějakého okna.
  2. Neblokování : Nástroje a nabídky nebudou omezovat uživatele v používání jiných částí Blenderu. Blender již nepoužívá vyskakující okna s žádostmi, které vyžadují od uživatele doplnit nějaká data před vykonáním příkazu.
  3. Non Modal : Uživatelský vstup by měl zůstat konzistentní a předvídatelný, aniž by došlo ke změnám v obvyklém metodickém používání klávesnice a myši.

Uživatelské rozhraní bylo reorganizováno. Staré Buttons Windows jsou nyní Properties. Properties představují data uživatele. Všechno, co vidíte v Properties může být animováno, řízeno a volně měněno uživatelem. To neznamená, že zde neexistují nástroje. Ty přešly na nový panel nástrojů různých editorů (jako např. okno 3D zobrazení).

Change-from-global-to-specific.jpg

Začneme na nejvyšší úrovni. Editor Proporties obsahuje seznam záložek,který je uspořádán tak, že nejobecnější prvky jsou nalevo (Vlastnosti renderu), zatímco méně obecné(Object> Mesh> Material> Texture) se zobrazí napravo. Kromě toho jsou k dispozici karty závislé na výběru (Mesh options se liší od Camera options).

Přečtěte si více o nových pravidlech UI designu »

Přečtěte si více o paradigmatech 2.5 UI »

Přečtěte si více o novém panelu Proporties »

Multi-screen

Se svým novým správcem oken, umožňuje Blender konfiguraci více oken / obrazovek, které jsou užitečné pro multi-screen nastavení. Stejně jako hlavní okno může být každé nové okno rozděleno do oblastí.

Přizpůsobitelný

Change-ui-python-api.jpg

UI je pružnější, než tomu bylo v 2.4x. Díky novému Python API, je možné přizpůsobit rozhraní a změnit rozmístění panelů a tlačítek. Většina rozhraní používá python skriptů, které se nacházejí v adresáři /.blender/scripts/ui/, takže je můžete snadno upravovat a vytvořit si vlastní Blenderovské rozhraní.

Díky tomuto novému Python API, je to pro vývojáře snadnější integrovat skripty v rozhraní Blenderu (jako je render engine, nástroje, import/export skripty...).

ToDo Přečtěte si více o novém Python API »

Change-keymap-edit.jpg

Kromě toho, Blender 2.5 obsahuje nový 'Keymap Editor. definice klávesových zkratek / myši jsou seskupeny do 'key maps'. Pro každý editor v Blenderu, stejně jako pro všechny druhy módů nebo nástrojů v různých módech, jako je transformace, existuje několik klíčových map. Přizpůsobení tlačítek se provádí pomocí klíčových map tím, že si zkopírujete defaultní mapu a pak provedete úpravy dle vašeho gusta. Výchozí klíčové mapy budou vždy nezměněné a k dispozici.

Animační systém

Všechno je animovatelné !

V Blenderu 2.5 může být každá vlastnost zanimována, od velikosti výstupního obrázku až po možnosti modifikátorů. Nyní si můžete nastavit klávesy pro každý editor zvlášť : 3D zobrazení, video sequence editor, Node editor (material, texture, composite)... Tento nový systém je nazván Animato.

Přečtěte si více o Animato »

Dope sheet a graph editor

Change-new-animation.jpg

IPO Curves Editor, Action Editor and NLA Editor byly přebudovány na Dope Sheet and Graph Editor (druhové označení se používá také v Maya).

"Action Editor" byl rozšíen a vznikl úplný Dope Sheet, který umožňuje kontrolu nad více akcemi najednou, tvorbu skupin podle druhu, a lepší přístup k tvaru klíče.

Nový animační systém Blenderu umožňuje přidávat přes Function Curve další vlastnosti. Nový Graph Editor (původně Ipo Curve Editor) umožňuje zobrazovat, prohlížet a editovat celou kolekci funkčních křivek, přidaných z celé scény!

Shlédněte tuto character animation »

Nové funkce

Search tool (vyhledávání)

Change-search-tool.jpg

Blender 2.5 integruje search tool, který vám umožní najít funkci zadáním jejího názvu (nebo jeho části). Stačí zmáčknout Spacebar v místě kde si přejete hledat a zobrazí se menu. Kolonka pro vyhledávání je taky v horní části hlavního okna Blenderu.

Vylepšení File browseru

Starý file browser and Image browser byly sjednoceny v jeden mocný browser. Soubory můžou být zobrazeny v seznamu nebo jako miniatury, nový filter umožňuje výběr typů souborů, které si přejete zobrazit.

Byl přidán boční panel, na kterém jsou zobrazeny vaše disky, naposledy použité soubory... Nově pak můžete tvořit záložky!

Change-file-browser.jpg

Python API

Nyní založeno na Pythonu 3.1

Shlédněte toto video !

Toto video můžete též shlédnout na YouTube !