From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Časová osa (Timeline)

Okno časové osy je značeno ikonou hodin. Jeeho umístění je přednastavené ve spodní části pracovní plochy.

Okno časové osy není ve skutečnosti "editor", ale víceméně informační okno s omezenými možnostmi úprav..

Zde je vidět přehled, v jakém časovém okamžiku se nachází celá scéna, kolik rámečků je za sekundu, kde se nachází klíčové snímky právě aktivního objektu, jaký je počáteční a koncový rámeček animace, a tak podobně...

Stějn jako na videozařízení VTR jsou zde ovládací prvky přehrát animaci, pozastavit, změnit aktuální rámeček, rolovat v čase mezi rámečky (VTR je zkratkou pro Video Tape Recorde, klasický "videopřehrávač" z dob na přelomu tisíciletí).

Prvky časové osy

Aktuální snímek

The current frame is materialized by the thick green vertical line (the so-called “time cursor”, in Timeline window, it is at frame 100). You can move it by clicking LMB Template-LMB.png anywhere in the window, and you can even scroll forth and back the animation by clicking and dragging with this same mouse button. The actual frame number (or second value) is drawn near the pointer when you click or drag the time cursor – and obviously, it is always in the “current frame” numeric field of the header.

Klíčové snímky

Some keyframes of the active object (or active Doc:2.5/Manual/Animation/Keyframes, etc.) are materialized by vertical colored lines at the frame they occur. I think only three different Ipo types are drawn this way:

 • žlutá
  Non-action Object keys (location, rotation, etc.)
 • oranžová
  Material keys (diffuse/specular/mirror colors, etc.)
 • temně azurová
  keys forming actions (always pose of armature’s bones, but also possibly objects’ and shapes’ Ipos)
Note
Some Ipo type keys aren’t materialized at all (e.g. Texture or Constraint ones).


In (Timeline window), we have two “object” keyframes (frames 10 and 150), one “material” keyframe (frame 40), and no “action” keyframe.

Značky (Markers)

Markers are materialized as small triangles, with their name near them.

Barevné onzačení znamenají:

 • bílá linka line, černý text: nevybrané značky
 • žlutá linka, bílý text: vybrané značky

Nastavení pohledu

Okno časové osy.
Zobrazení snímků.
Zobrazení sekund.

Toto okno je jednorozměrné - podél horizontální osy představuje pouze čas ve scéně. Podobněm, jakou jsou snímky základní jednotkou času v Blenderu, časová osa zobrazuje ve výchozím nastavení čísla snímků.

Animační rozsah je zvýrazněn světle šedou oblastí (v okně časové osy od snímku 1 do snímku 200).

Toto okno má vlastnosti jakékoli jiné oblasti v Blenderu: je možné jej posouvat MMB Template-MMB.png, klik-a-táhnout (pouze doleva/doprava), zvětšovat a zmenšovat CtrlMMB Template-MMB.png nebo kolečkem Wheel Template-MW.png, atp.

Menu pohled

Úpravy

Menu rámečků

Přehrát

Menu přehrávání

Header Controls