From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Klíčové sady (Keying Sets)

Časová osa klíčových sad.
Klíčové sady jsou kolekce vlastností. Jsou využity v klíčování více vlastností ve stejném okamžiku, obvykle stiskem klávesy I v pohledu 3D.
Některé sady jsou připravené, nazývané Absolutní sady klíčů.
Pro použití klíčových sad zvolte Active Keying Set v Timeline Header, nebo v panelue Keying Set Panel, anebo stiskněte CtrlAlt⇧ ShiftI v pohledu 3D.

Panel klíčových sad

Tímto panelem se dá přidat, vybrat, spravovat absolutní Absolute Keying Sets.
Properties > Scene > Keying Set Panel.
Jméno - Keying Set Name
Aktivní klíčová sada je zvýrazněna modře, LMB Template-LMB.pngX2 pro přejmenování.
+
Přidá novou (prázdnou) klíčovou sadu do aktivní scény.
-
Odstraní aktivní klíčovou sadu.
Vlastnosti klíčových sad - properties
Description - popis
Stručný popis významu klíčové sady.
Export do souboru
Export klíčové sady do skriptu Pythonu File.py.
Pro přečtění klíčové sady ze souboru File.py otevřte a susťte File.py v textovém editoru.
Nastavení klíčování
Tyto volby řídí všechny vlastnosti klíčové sady.
Poznámka: stejné nastavení je v uživatelských volbách User Preferences, které přebíjí tato nastavení pokud je tato volba pololena.
Pouze potřebné - Only Needed
Vkládá pouze klíčování tam, kde je nutné v relevanci se křivkami typu F-curve.
Vizuální klíčovíní
Vkládá klíčování na základě vizuální transformace.
XYZ=RGB Colors
For new F-Curves, set the colors to RGB for the property set, Location XYZ for example.

Panel aktivní klíčové sady

Tento panel je určen pro přidání vlastností aktivní klíčové sady.
Properties > Scene > Active Keying Set Panel.
Properties > Graph Editor > Channels, Named Group.
Paths - cesty
A collection of Paths each with a Data Path to a property to add to the active Keying Set.
The active Path is highlighted in blue.
+
Add new empty path to active Keying Set.
-
Remove active path from the active Keying Set.
Active Path properties
ID-Block
Set the ID-Type + Object ID Data Path for the property.
Data Path
Set the rest of the Data Path for the property.
Array Target
Use All Items from the Data Path or select the array index for a specific property.
F-Curve Grouping
This controls what Group to add the Channels to.
Keying Set Name, None, Named Group.
Keyframing Settings
These options control individual properties in the Keying Set.
Only Needed
Only insert keyframes where they're needed in the relevant F-Curves.
Visual Keying
Insert keyframes based on the visual transformation.
XYZ=RGB Colors
For new F-Curves, set the colors to RGB for the property set, Location XYZ for example.

Přidávání vlastností

Some ways to add properties to keying sets.
RMB Template-RMB.png the property in the User Interface, then select Add Single to Keying Set or Add All to Keying Set. This will add the properties to the active keying set, or to a new keying set if none exist.
Hover the mouse over the properties, then press K, to add Add All to Keying Set.

Viz také