From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
  • 30% translation Done by Quark66

Kopírování (duplikace)

Mód: editační and objektový režim

Klávesová zkratka: ⇧ ShiftD

Menu: ObjectDuplicate

Popis

Funkce vytvoří vizuelně identický objekt vybraného objektu(ů). Kopie je vytvořena na stejné pozici jako původní objekt a uživatel je automaticky přepnut do posuvného Grab režimu. Viž příklady níže.

Tato kopie je novým objektem, který “sdílí” některé datové bloky s původním objektem (materiály, textury, pohybové IPO), ale které jsou také zkopírovány jakonapříklad síťovina. Proto se také tento způsob duplikace nazývá “mělkou vazbou”, protože všechny databloky nejsou sdílené, některé jsou kopírovány stylem “hard copy”!

Note that you can choose which types of datablock will be linked or copied when duplicating: in the User Preferences' (available in the File menu) Editing “tab”, activate those types of datablocks you want to really copy in the Duplicate Data list — the others will just be linked.

Příklady

Síť Cone.006 objektu Cone.002 je právě editovaná. Datový blok sítě Unique datablock ID name je zvýrazněnv Outliner.

Kužel uprostřed je duplikován doleva (1) a také doprava (2).

  • The duplicated right cone is being edited, the original cone in the middle remains unchanged. The mesh data has been copied not linked.
  • Likewise, if the right cone is edited in object mode, the original cone remains unchanged. The new object's transform properties or datablock is a copy, not linked.
  • When the right cone was duplicated, it inherited the material of the middle cone. The material properties were linked, not copied.

See above if you want separate copies of the datablocks normally linked.

Linked Duplicates

Mode: Object mode

Hotkey: AltD

Menu: ObjectDuplicate Linked

Description

You also have the choice of creating a Linked Duplicate rather than a Duplicate; this is called a deep link. This will create a new object with all of its data linked to the original object. If you modify one of the linked objects in Edit mode, all linked copies are modified. Transform properties (object datablocks) still remain copies, not links, so you still can rotate, scale, and move freely without affecting the other copy. Reference (Duplicate Example) for the discussions below.

Examples

The object Cone.001 was linked duplicated. Though both these cones are separate objects with unique names, the single mesh named Cone, highlighted in the Outliner, is shared by both.

The left cone is a Linked Duplicate of the middle cone (using AltD).

  • As a vertex is is moved in Edit mode in one object, the same vertex is moved in the original cone as well. The mesh data are links, not copies.
  • In contrast, if one of these two cones is rotated or rescaled in object mode, the other remains unchanged. The transform properties are copied, not linked.
  • As in the previous example, the newly created cone has inherited the material of the original cone. The material properties are linked, not copied.

A common table has a top and four legs. Model one leg, and then make linked duplicates three times for each of the remaining legs. If you later make a change to the mesh, all the legs will still match. Linked duplicates also apply to a set of drinking glasses, wheels on a car… anywhere there is repetition or symmetry.

Procedural Duplication

Mode: Object mode and Edit mode

Panel: Object settings

There are currently four ways in Blender to procedurally duplicate objects. These options are located in the Object menu.

Verts 
This creates an instance of all children of this object on each vertex (for mesh objects only).
Faces 
This creates an instance of all children of this object on each face (for mesh objects only).
Group 
This creates an instance of the group with the transformation of the object. Group duplicators can be animated using actions, or can get a Proxy.
Frames 
For animated objects, this creates an instance on every frame. As you’ll see on this topic’s subpage, this is also a very powerful technique for arranging objects and for modeling them.


Linked Library Duplication

Hotkey: ⇧ ShiftF1

Menu: FileLink Append

Linked Libraries 
Linked Libraries are also a form of duplication. Any object or datablock in other .blend files can be reused in the current file.

Hints

  • If you want transform properties (i.e. object datablocks) to be “linked”, see the page on parenting.
  • Material Transparency will not display when instancing dupli-groups, this is a known limitation of blenders view-port.