From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Vstupní konfigurace

Blender rozhraní je navrženo pro použití s ​​následující doporučenou vstupní konfiguraci:

  • Trojtlačítková myš s kolečkem
  • Plnohodnotná klávesnice s numpadem
  • NumLock by měl být vždy zapnutý

Pokud nemáte doporučenou konfiguraci (používáte notebook), je možné změnit v Blenderu uživatelské nastavení.

Přečtětě si více o uživatelském nastavení »

Zkratky v manuálu

Tato příručka používá následující zkratky pro popis uživatelského vstupu:

  • Tlačítka myši:
LMB Template-LMB.png - levé tlačítko myší (left mouse button)
MMB Template-MMB.png - prostřední tlačítko myší (middle mouse button)
RMB Template-RMB.png - pravé tlačítko myši (right mouse button).
  • Pokud máte u myši kolečko:
MMB Template-MMB.png - odkazuje na kliknutím na kolečko, jako by to bylo tlačítka, zatímco :Wheel Template-MW.png - znamená otáčení kolečka.
  • Písmena uvedeny v tomto návodu, vypadájí jako na klávesnici

například

G - odkazuje na malé ''g''.

⇧ Shift,Ctrl a Alt jsou obecně dány jako modifikační klávesy

CtrlW nebo ⇧ ShiftAltA - ukazuje, že tyto klávesy by měly být stisknuty současně

0 NumPad9 NumPad, + NumPad - a tak dále okazují na tlačítka na NumPadu.

Ostatní klávesy jsou označovány svými jmény, jako je Esc, ⇆ Tab, F1F12. Speciální jsou šipky, , atd.

Univerzální použití

Vzhledem k tomu, že Blender hodně využívá klávesnici a myš, vytvořili jeho uživatelé pravidlo: Jednou rukou na myši a druhou na klávesnici. Nejpoužívanější tlačítka jsou seskupena tak, aby levá ruku mohla být v normální pozici (ukazováček na F) na anglické klávesnici.

Pokud běžně používate klávesnici s jiným rozpoložením než je anglické, můžete přepnínat na anglické nebo americké rozpoložení klávesnice. Nebo si změnit výchozí nastavení. Nicméně je tento manuál založen na výchozím nastavení.

Přečtěte si více o konfiguraci »

Nahrazení tlačítka myši

Pokud nemáte myš se 3 tlačítky, budete ji potřebovat nahradit zaškrtnutím volby User Preferences (ve výchozím nezaškrtnuto).

Následující tabulka ukazuje používané kombinace:

3-tlačítková myš 2-tlačítková myš Apple myš
LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png (tlačítko myši)
MMB Template-MMB.png AltLMB Template-LMB.png ⌥ OptLMB Template-LMB.png (Option/Alt key + tlačítko myši)
RMB Template-RMB.png RMB Template-RMB.png ⌘ CmdLMB Template-LMB.png (Command/Apple key + tlačítko myši)

Všechny kombinace myši / klávesnice v příručce mohou být vyjádřeny s kombinací uvedených v tabulce. Například ⇧ ShiftAltRMB Template-RMB.png se změní na ⇧ ShiftAlt⌘ CmdLMB Template-LMB.png u myši s jedním tlačítkem.

Náhrada za NumPad

Read more about NumPad Emulation on User Preferences page »