From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Page status (reviewing guidelines)

Page reviewed and in good shape

Poprvé v Blenderu

Pokud jste již seznámeni s Blenderem 2.4x nebo jiným 3D softwarem, jako je Maya, 3ds Max či XSI, jistě si všimnete, že Blender 2.5 a 2.6 se zcela odlišuje od toho, na co jste byli doposud zvyklí. Nicméně si jistě brzy povšimnete podobností s vaším předchozím softwarem (např. 3D Viewport, Outliner a Timeline). Pokud poprvé používáte 3D software, můžete být trochu ztracení. Naštěstí je tu opravdu jen jedno pravidlo, pokud se chcete naučit s 3D Blenderem: nebojte se zkoumat a experimentovat!


Po spuštění Blenderu, se v úvodním okně (v pravém horním rohu) zobrazí verze Blenderu.

Blender-262-splash.png
Na levé straně najdete některé užitečné odkazy, jako jsou záznamy verze, kterou používáte (co je nového v této verzi), wiki manuál (co teď právě čtete) a oficiální stránky Blenderu. Tyto odkazy jsou také přístupné v Help menu. Pravá strana obsahuje seznam nedávno uložené soubory (.blend). Pokud máte spuštěný Blender poprvé, tato část je prázdná. Tento seznam také můžete spustit v: File » Open Recent. Interakce menu vám umožňuje vybrat přednastavení keymap (výchozí nastavení, Blenderu nebo Maya).


Chcete-li začít používat Blender, máte tři možnosti:

 • Klikněte na jeden z posledních souborů (pokud nějaké máte)
 • Klikněte kdekoliv jinde na obrazovce (kromě tmavé oblasti na úvodní obrazovce) nebo
 • Stiskněte tlačítko Esc , abyste začali nový projekt.

Ukládejte si pravidelně

Blender vás nevaruje pokud vypnete program a máte nějaká neuložená data. Proto nezapomeňte ukládat pravidelně! Pokud Blender zavřete, aniž byste si uložili svoje poslední data, není vše ztraceno. Prostě Blender znovu otevřete a klikněte na Recover Last Session v úvodním okně. Tuto možnost můžete aplikovat také přes File » Recover Last Session.

Dočasný .blend soubor
Pokaždé, když Blender zavřete, uloží se data v dočasném .blend souboru. Při obnově poslední relace, Blender načte data z tohoto souboru.


Pojmy rozhraní

Blender-cross-platform.jpg

Blender je vyvíjen jako multiplatformní software, což znamená, že funguje na Linuxu, Mac OS X a Windows. Vzhledem k tomu, že rozhraní Blenderu je založeno na OpenGL, zjistíte, že je v souladu s hlavními operačními systémy.

Tři předpisy

Uživatelské rozhraní Blenderu má 3 hlavní zásady:

 • Non Overlapping: Uživatelské rozhraní umožňuje zobrazit všechny důležité možnosti a nástroje v jednom okně(1).
 • Non Blocking: Nástroje a možnosti propojení neblokují uživatele z jiných částí Blenderu. Blender nemá rozbalovací okno, které vyžaduje, aby je uživatel vyplnil.
 • Non Modal: Vstup uživatele by měl zůstat stejný bez změny běžně používaných metod (myši, či klávesnice).

(1)Nicméně, Blender 2.5 umožňuje více oken pro multi-screen nastavení. Je to výjimka z pravidla "Non overlap rule"(=Nepřesahování).

Výkonné rozhraní

Opengl.jpg

Rozhraní v Blenderu je zcela vypracováno v OpenGL, což umožňuje nastavit si rozhraní podle potřeb. Windows a další prvky uživatelského rozhraní mohou být snímané, zvětšovat se a jeho obsah lze změnit. Obrazovku si můžete organizovat podle potřeby a ke každému úkonu si můžete uložit pojmenovat jiné uspořádání. Blender také umožňuje použití klávesových zkratek pro urychlení vaší práce. V "keymaps" lze zkratky editovat.

Přehled

Pojďme se podívat na výchozí rozhraní. Skládá se z Editors (editorů), Headers (záhlaví), Context buttons (kontextových tlačítek), Panels (panelů), a Controls (ovládacích prvků).

 • V Blenderu se říká Editoru části softwaru, která má specifické funkce (3D view, Properties Editor, Video Sequence Editor, Nodes Editor...). Každý editor má své Header (záhlaví) nahoře nebo dole.
 • Context buttons nám dává přístup k ovládacím prvků(options). Jsou jako karty a často jsou umístěny v záhlaví editoru (např. Editor Properties).
 • V každém editoru, jsou možnosti seskupeny do Panels, logicky seřazených rozhraní (Shadow panel, Color panel, Dimensions panel...).
 • Sidebars jsou zahrněny pouze v některých editorech. Ovládací prvky a panely jsou zde ve skupinách.Je možné je dočasně skrýt(pomocí šipečky).
 • Panely zahrnující Controls. Mohou nechat upravit funkce, možnosti nebo hodnoty. V Blenderu existuje několik typů ovládacích prvků:
  • Button.jpg
   Buttons (tlačítka): Povolují přístup k nástrojům (Translate, Rotate, Insert Keyframe). Tyto nástroje mají obvykle klávesovou zkratku k urychlení práce. Chcete-li zobrazit zkratku, tak najeďte myší nad tlačítko a podívejte se na nápovědu.
  • Checkbox.jpg
   Checkboxes (zaškrtávátka): Povolení nebo znemožnění možnosti. Tento ovládací prvek může obsahovat pouze logickou hodnotu (true / false, 1/0).
  • Slider.jpg
   Sliders (posuvníky): Hodnotyy mohou být omezeny (od 0,0 do 100,0) nebo ne(od - ∞ do + ∞). Všimněte si, že v Blenderu existují dva typy jezdců.
  • List.jpg
   Select menus (vybrat menu): Umožňuje vybrat hodnotu ze seznamu. Rozdíl mezi tímto a Checkboxem je, že hodnoty jsou pojmenovány a mohou tu být více než dvě možnosti.

Přečtěte si více o tlačítkách a ovládacích prvkcích »

Ui-organization.jpg