From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Vrstvy (Layers)

Mód: Object Mode

Panel: Object → Draw

Klávesová zkratka: M

Menu: Object → Move to Layer...

Popis

Scény typu 3D se často stávají nepřehledné s narůstající komplexností. Toto odstraníme tím, že jednotlivé objekty přesuneme do různých "layerů", takže se v jedné označené vrstvě zobrazí jeden objekt. Vrstvy 3D se liší od vrstev známých z 2D grafických aplikací: nemají vliv na zobrazené pořadí a jsou zde (kromě některých speciálních funkcí) výhradně pro zajištění lepší přehlednosti v modelování.

Pokud zapnete render, Blender vyrenderuje pouze ty vrstvy, které jsou označené. Pokud všechna vaše světla jsou ve vrstvě, která není 'označena', render nezobrazí nic, kromě objektů osvětlených pomocí metody ambient occlusion.

Možnosti

Zobrazení vrstev

Blender poskytuje 20 vrstev ; můžete si vybrat, kterou chcete zobrazit pomocí malého nepopsaného tlačítka v záhlaví (A 3D Viewport's layer buttons). K označení pouze jedné vrstvy , klikněte na příslušné tlačítko pomocí LMB Template-LMB.png; k označení více než jednoho tlačítka, podržte ⇧ Shift a zaklikněte vámi požadované vrstvy.

A 3D Viewport's layer buttons.

K označení vrstev pomocí klávesnice, stiskněte 10 (na horní hlavní části klávesnice) pro vrstvy 1 až 10 (horní řada tlačítek), a Alt1Alt0 pro vrstvy 11 až 20 (spodní řada). Klávesa ⇧ Shift zde též slouží pro označování více vrstev. Implicitně je v Blenderu zatržené první horní tlačítko vrstvy.

Přesouvání objektů mezi vrstvami

Layer selection

K přesunutí označeného objektu odlišného layeru, stiskněte M, označte požadovaný layer a z pop-up dialogu potvrďte přesun kliknutím na tlačítko OK. Objekt také může být ve více layerech najednou a toho docílíte tím, že při zobrazení pop-up dialogu podržíte ⇧ Shift a označíte si layery, v kterých chcete, aby se objekt zobrazoval.

Object pane selection

Dalším způsobem jak zobrazit, nebo změnit zobrazení označeného objektu v layeru, je přez draw panel, který naleznete po stisknutí F7 a kliknutím na Object ikonu, viz obrázek.

Object draw pane layers


Zde, v draw panelu, jsou zobrazena tlačítka layerů, která indikují, v kterém, nebo v kterých layerech se nachází označený objekt. I zde můžete podržením ⇧ Shift a zakliknutím požadovaných layerů určit, v kterém, nebo v kterých layerech se bude objekt zobrazovat.

Animace vrstev

Samotné vrstvy mohou být animovány. To znamená, že objekty se v jednotlivých vrstvách mohou ve scéně náhle zobrazovat a mizet.

Příklad uspořádání vrstev

Návrh na uspořádání vrstev. Užití horní řady vrstev pro opravdu důležité věci a dolní řady pro věci, které se často nepoužívají, nemění tak často, nebo jako alternativa pro horní řadu.

1. Lead Actor
2. Supporting Actor
3. Supporting Crew (background actors)
6. Main Stage
7. Main backdrops and panels
8. Main props (tables, chairs)
9. Little props, fillers, decorations, trappings
10. Cameras, Lights
11. Lead Actor's armature
12. Supporting Actor's armature
13: Crew armatures
14: alternative clothing
15: mesh WIP
16. different stage setup, dimensions
17. different backdrops that maybe we should use
18. other big props that maybe clog up the scene
19. props WIP
20. Additional lighting

Skript pojmenovávající vrstvy

Script pojmenovávající vrstvy
Je zde též dostupný skript, který umožňuje pojmenovávat jednotlivé vrstvy. Link Layer Manager script