From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Mlha

Mode: všechny módy

Panel: Shading/World Context → Mist Star Physic /Mlha Hvězdy Fyzika/

Hotkey: F8

Popis

Mlha může výrazně zlepšit iluzi efektu ve vašem rendrování. Aby se dosáhlo mlhy, míchá Blender v podstatě barvu pozadí s barvou objektu a vylepšuje ostrost popředí, další objekt je od kamery vzdálen.

Možnosti

Tlačítka mlhy
Mist
Zapíná a vypíná funkci zamlžení.
Qua / Lin / Sqr
Rozklad intenzity zamlžení, Quadratický, Linearní a Druhá Odmocnina Square a Root . Tato nastavení určují intenzitu zamlžení měnícího se dále a dále s rostoucí vzdáleností.
Sta
Vzdálenost (od kamery), ve které se začíná přimíchávat zamlžení.
Di

Vzálenost od začátku Start zamlžování do jeho ukončení. Objekty se při použití Sta+Di posléze zcela ztrácejí v mlze.


Mist distances /mlha a její rozsah/
:

Pokud chcete zvidilelnit rozsahy zamlžení v pohledu 3D, vyberte typ své kamery, přejděte na „Editing Kontext“ a umožněte funkci Show Mist na panelu Camera. Kamera ukáže limity zamlžení jako linku promítající se z kamery. Linka vychází ze Sta a má délku určenou hodnotou Di'.


Hi
Způsobuje pokles intenzity mlhy pro dosažení realističtějšího efektu. Pokud je jeho hodnota vyšší než 0, Blender nastaví interval okolo z=0, při kterém zamlžení z maximální intenzity (dole) k nule (nahoře).
Misi
Celková intenzita zamlžení.


Příklady

Mist test setup ukazuje možnosti nastavení testu.

Mist test setup

Rendering bez zamlžení (vlevo) a se zamlžením (vpravo). ukazuje výsledky s a bez zamlžení. Texturou je plochá procedurální mračná textura s nastavením šumu pomocí Hard.

Render bez zamlžení (vlevo) a se zamlžením (vpravo).