From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Deformační křivka

Deformační křivka poskytuje jednoduchou ale účinnou metodu deformování meshe. Přiřazením rodičovské vazby (sparentováním) objektu s křivkou, můžete deformovat mesh dle tvaru křivky, pohybem meshe po osách. Deformační křivka pracuje v osách X, Y a Z, přičemž zákládní nastavení v Blenderu je osa Y.

Tip

Nejprve si vložte objekt, který chcete deformovat a poté teprve deformační křivku. Tento postup zajistí nejlepší kontrolu nad deformací.


Rozhraní

Když přiřadíte rodičovskou vazbu meshe ke křivce (CtrlP), zobrazí se vám menu Make Parent menu.. Označením Curve Deform zpřístupníte funkce Deformační křivky mesh objektu.

Make Parent menu.

V základním nastavení je hlavní osa Blenderu Y. Toto je možné změnit označením Track X, Y nebo Z tlačítka v panelu Anim setting, v Object, též po stisknutí (F7).

Anim settings panel.

Cyclic curves work as expected where the object deformations traverse along the path in cycles. CurveStretch provides an option to let the mesh object stretch, or squeeze, over the entire curve. This option is in Edit Context (F9) for the curve. See Curve and Surface panel..

Curve and Surface panel.

Názorná ukázka

Nyní si ukážeme jednoduchý příklad.

  • Odstraňte základní krychli ze scény a vložte Monkey! (⇧ ShiftA  »  Add » Mesh » Monkey, Add a Monkey!).
Add a Monkey!
  • Nyní stiskněte ⇆ Tab k opuštění EditMode. Vložte křivku. (⇧ ShiftA  »  Add » Curve » Bezier Curve, Add a Curve.).
Add a Curve.
  • Upravte její kontrolní body dle obrázku a poté opusťte EditMode křivky, stisknutím (⇆ Tab).
Edit Curve.
  • Označte Monkey (RMB Template-RMB.png) a poté označte křivku pomocí (⇧ ShiftRMB Template-RMB.png). Stiskněte CtrlP k otevření Make Parent menu. Vyberte Curve Deform. (Make Parent menu.). Po těchto všech krocích se Monkey umístí na deformační křivku.
Monkey on a Curve.
  • Nyní, pokud označíte Monkey (RMB Template-RMB.png) a budete s ní pohybovat pomocí (G) po ose Y, (v základním nastavení hlavní osa), monkey se bude deformovat podél deformační křivky.
A Tip

If you press MMB Template-MMB.png while moving the Monkey you will constrain the movement to one axis only.


  • In Monkey deformations., you can see the Monkey at different positions along the curve. To get a cleaner view over the deformation I have activated SubSurf with Subdiv 2 and Set Smooth on the Monkey mesh. (F9 to get Edit options).
A Tip

Moving the Monkey in directions other than the dominant axis will create some odd deformations. Sometimes this is what you want to achieve, so you'll need to experiment and try it out!


Monkey deformations.