From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Obecná nastavení osvětlení

Zde jsou některá nastavení dostupná pro všechny typy světel.

Dist:
Pole Dist: určuje počet Blender jednotek (BU), ve kterých dosáhne intenzita současného světelného zdroje poloviny své hodnoty. Objekty s nižším číslem BU měřeno od zdroje světla obdrží více světla, zatímco Objekty vzdálenější obdrží světla méně. Určité nastavení a typ postupného ubývání světla ovlivňují, jak je pole Dist: používáno. Znamená to, že ne vždy reaguje stejně. Podívejte se na stránku o postupném ubývání světla.
Energy
Intenzita světla světelného zdroje (od 0.0 do 10.0).
Barva
Barva světla světelného zdroje.