From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Exposure and Range /expozice a rozpětí/

Mode: všechny módy

Panel: Shading/World Context → Wold

Hotkey: F8

Popis

Exposure a Range jsou podobné jako "Colour Curves" nástroje v Photoshopu. Předešlé barvy Blender se semkly přímo s '1.0' (or 255), když překročily únosný RGB prostor. To způsobovalo ošklivé matné pásy a přezářené plošky Přeexponovaná konvice ). V případě použití exponenciálních opravných vzorců můžou být tyto chyby lehce opraveny.


Možnosti

Exposure a Range tlačítka
Exp
Exponenciální zakřivení, kde 0.0 je oblast lineární a 1.0 zakřivení
Range
Škála vkládaných barev, které jsou mapovány do viditelných zabarvení (0.0-1.0).


Bez použití Exposure tak dosáhneme lineární korekci všech barevných hodnot:

  1. Range > 1.0: obrázek ztmavne; s hodnotou Range = 2.0 se barevná hodnota 1.0 (standardně nastavená jas) změní na 0.5 (poloviční jas). ((Range 2.0).
  2. Range < 1.0: obrázek zjasní; s hodnotou Range = 0.5, se barevná hodnota 0.5 (polovina standardně nastaveného jasu) změní na 1.0 (nejjasnější) (Range 0.5).Příklady

Při použití lineární korekce se každá barevná hodnota začne měnit, což pravděpodobně nechceme. Rozjasní temnější pixely tak, aby se tmavší části obrázku nemohly v žádném případě měnit ((Range 2.0, Exposure 0.3).

Přeexponovaná konvice.
Range 2.0
Range 0.5
Range 2.0, Exposure 0.3

Rady

Vyzkoušejte tuto funkci a najděte nejlepší hodnotu Range, při které přeexponované části již nejsou příliš jasné. Nyní zvyšujte hodnotu Exposure až potud, pokud celkové projasnění obrázku nebude vyhovující. To je zvláště užitečné s plošnými lampami.