From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Instalace Binárky

Blender je dostupný jak v binární formě, tak i jako zdrojový kód na stránce (http://www.blender.org/). Na hlavní stránce klikněte na sekci 'Downloads'.

S online manuálem, hostovaným na wiki, můžete použít nejnovější verze Blenderu, umístěné na webové stránce Blender Foundation (ačkoli všechny rysy z nejnovější verze možná ještě nebudou plně aktualizovány). Pokud používáte publikovaou verzi tohoto manuálu, pak je předpokládáno, že budete užívat verzi Blenderu přiloženou u knihy na CD-ROMu. Jakmile v následujícím textu bude zmíněno "download", neznamená to stažení Blenderu z CD-ROMu.

Stažení a instalace binární distribuce

Binární distribuce jsou poskytovány pro 6 primárních operačních systémů:

Některé neofiální distribuce mohou existovat pro další operační systémy. Ty ovšem nejsou podporovány Blender Foundation, případné podněty můžete poslat přímo jejich vlastníkům:


Binární distribuce pro systém Linux je poskytována ve dvou odlišných verzích, a to pro architekturu x86 (Intel a AMD procesory) a PowerPC, s možným výběrem, mezi staticky linkovanými, nebo dynamicky načítanými knihovnamy.

Rozdíl mezi dynamickou a statickou binárkou je zásadní. Statická binárka má kompilované knihovny OpenGL. To znamená, že Blender poběží na vašem systému bez použití grafické akcelerace. Použijte statickou verzi, pokud vám dynamická verze selhává! OpenGL je v Blenderu použit pro veškeré vykreslování, vložená menu a tlačítka. Právě proto potřebujete mít nainstalován OpenGL na vašem systému. Většinou mají integrované grafické čipy a starší low-endové grafické karty slabý výkon, nebo v Blenderu nefunguje vše,tak jak má, díky slabé podpoře OpenGL. (Někdy pomůže, u karet se slabou podporou OpenGL, vypnout hardwarovou akceleraci u systému Windows, nebo použít softwar MESA OpenGL na Linuxu).

Renderovací engine Blenderu využívá k renderování především paměť RAM a procesor CPU vašeho počítače. Pokud váš počítač využíváte jen k renderování, grafická karta bez podpory OpenGL na tuto činnost nemá žádný vliv.

Instalátor vytvoří soubory a několik složek na dvou místech ve vašem počítači: nejprve nastaví vlastní složky Blenderu a poté složky uživatelských dat. Musíte vlastnit administrátorská práva k jejich vytvoření. Složky jsou následující:

 • .blender - konfigurační informace (většinou ve vašem jazyce)
 • blendcache_.B - dočasné uložiště pro fyzikální symulace (softbodies, cloth, fluids)
 • plugins - přidaná funkcionalita pro textury a sequencer
 • scripts - python skripty, které rozšiřují funkcionalitu Blenderu
 • tmp - dočasné uložiště výstupních dat

Python, skriptovací jazyk

Python je hlavním scriptovacím jazykem s přístupem ke všem interním funkcím Blenderu. Python je pravidelně vkládán a instalován spolu s distribucí, nicméně si také můžete stáhnout a instalovat Python odděleně a to z jejich domovské stránky Python website. Většina funkcí se nespoléhá na Python; důležitou vyjímkou je Help menu, které otevírá webový prohlížeč. Help text není svázán s Blenderem; musíte si stáhnout poslední wiki, nebo pdf uživatelské manuály, nalézající se zde, nebo na www.blender.org.

Obecně, kdekoli, kde Python je nainstalován, potřebujete zdělit operačnímu systému proměnná prostředí PYTHONPATH a určit adresář, kde jsou Blender skripty instalovány, např. "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\scripts\bpymodules" pro Windows. Proměnná prostředí ve Windowsech se nastavují v Nastavení Systému, pod nabídkou Ovládací Panely.

Pokud se Blender spustí na počítači s řádně nainstalovaným Blenderem, uvidíte tuto zprávu ve windowsovské konzole:

 Compiled with Python version 2.5.
 Checking for installed Python... got it!
Výše uvedená zpráva míní, že máte Python nainstalován a máte plně rozvinuté prostředí a budete mít přístup ke všem fungujícím Python skriptům, které jsou součástí nebo dostupné pro Blender. Pokud uvidíte jinou zprávu, jako např. tuto:
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
'import site' failed; use -v for traceback
Checking for installed Python... No installed Python found.
Only built-in modules are available. Some scripts may not run.
Continuing happily.
znamená to, že Python není zcela dostupný. Pokud chcete úplnou funkčnost Pythonu, obraťte se na stránku Pythonu s instalačními postupy.

Když nainstalujete Blender, musíte říct Python modulu, kam má vložit skripty. Pokud chcete, vyberete vložení uživatelských dat do jiného umístění, jinak se vaše skripty nainstalují do složky

'C:\Users\<Current User>\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts' 

. Pokud aktualizujete, pravděpodobně budete chtít přepsat všechny stávající skripty novějšímy verzemy a né mít několik verzí těch samých skriptů na PC. Nejlepší umístění, pokud je nechcete editovat,je vložit je do vašeho souboru Program Files společně s Blenderem:

 1. Zadejte do vyhledávače ve vašem počítači slovo 'Scripts'.
 2. Poté by jste měli vidět složku....C:\Program Files\Blender-2.46/.blender/scripts nebo něco podobného....
 3. Otevřete složku se skripty z okna vyhledávače. Zde uvidíte všechny skripty.
 4. Poté se přesuňte do složky Program Files, pak do složky Blender Foundation a poté do složky blender, zde vytvořte novou složku nazvanou scripts, ve složce blender....
 5. Drag and drop, nebo zkopírováním všech skriptů je vložte do této složky.
 6. Vytvořte ještě dvě vnořené složky ve složce scripts.
 7. Poté spusťte Blender.
 8. V Blenderu, jak je horní nabídka okna Preferences, tak ji stahněte dolů. Uvidíte tlačítko s názvem file paths.
 9. Jednou klikněte na toto tlačítko a nastavte cestu k souboru.
 10. Přesuňte se do složky scripts a zde si projděte seznam vámi vytvořené složky scripts a vně vložený skriptů.
 11. Poté klikněte na tlačítko s názvem 'Select Script Paths'.
 12. Přejděte do nabídky souborů a uložte jako standartní nastavení, takto si Blender bude pamatovat, kde složka se skripty je CtrlU
 13. Buďte opatrní, v tuto chvíli kdykoli spustíte Blender, bude tato cesta se skripty vždy přístupná.

Windows

Rychlá instalace

Stáhněte soubor blender-2.##-windows.exe, (kde 2.## je číslo verze) z download sekce Blender Website. Instalaci spustíte dvojím poklikem na soubor. Bude vám prezentováno několik otázek, na které odpovězte OK. Poté bude nastavení kompletní a Blender můžete hned spustit, nebo jej spustit přez nabídku Start.

Podrobné Instrukce

Installing Blender!

Stáhněte si soubor blender-2.##-windows.exe ze sekce 'Downloads' na stránce Blender Website. Zvolte stažení (pokud je nabízeno), vyberte umístění a pak klikněte na "Save". Přesuňte se na místo, kam jste soubor uložili a dvakrát na něj klikněte pro start instalace. První dialog představuje nápovědu: Musíte být přihlášen na vašem PC jako ADMINISTRÁTOR! Jinak nebudete mít práva a bude vám přístup zamítnut (obzvláště uživatelé Vist) do C:/Program Files složky. Já mám Visty instalované jako Administrátor (v souborovém prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor 'blender-2.##-windows.exe' a označte 'Spustit jako administrátor' z následně objevené nabídky).

Druhý dialog představuje licenci. Zde se očekává váš souhlas se zmíněnou licencí, aby mohla instalace pokračovat. Po odsouhlasení licence, označte komponenty, které si přejete instalovat (zde je jen jedna - Blender) a další akce:

 • Přidat zástupce do nabídky Start,
 • Přidat ikonu Blenderu na plochu,
 • Asociovat .blend soubory s Blenderem.

Standartně jsou všechny tyto akce povoleny. Pokud nechcete některou z akcí, aby se provedla, jednoduše ji odznačte. Pokud máte vše hotové, klikněte na Next. Další dialog pojednává o tom, kam vložíte zdrojové soubory, obvykle to bývá do složky C:\Program Files.

User File Location

Další dialog je složitější, určuje, kam se mají vložit uživatelské soubory. V těchto souborech se ukládají uživatelská data, a to temp data, jako jsou test rendery a fyzikální data.

Označte umístění instalovaných souborů do (standartně by to mělo být OK), a kikněte na Next k instalování Blenderu. Stiskněte Close pokud instalace skončí.

Poté se vás instalátor zeptá, zda chcete Blender hned spustit. Blender je nyní nainstalován a můžete jej spustit z nabídky Start (název "Blender Foundation" byl vytvořen instalátorem) nebo dvojitým kliknutím na soubor Blender (*.blend).

Poté, co byli soubory rozbaleny, Blender zkontroluje vyžadované systémové komponenty, jako jsou DLL, které musíte obdržet od Microsoftu, nebo prodejse hardwaru. Většinou se jedná o VCRT dll, který není/nebyl svázán se starší verzí Windows. Po potvrzení se vám spustí Blender!

Instalace na přenosná zařízení

Pokud, jako mnoho dalších lidí, jste a) posedlý Blenderem, nebo b) vlastníte USB disk, pak jistě budete rádě vědět, že Blender běží dobře i an USBčkách. Stačí jen stáhnout .zip verzi Blenderu a rozbalit ji. Možná se vám nebude dostávat místo pro ukládání výstupních animačních souborů, nebo jiných dočasných souborů na USB disku, nicméně Blender funguje dobře.


OSX

Instalace

Stahněte si soubor blender-2.##-OSX-10.3-py2.#-[platform].zip z download sekce na webové stránce Blenderu.

 • 2.## je verze Blenderu,
 • 10.3 je minimální verze OSX,
 • py2.# je verze Pythonu, a
 • [platform] je buď powerpc nebo i386 (Intel), to závisí na tom, který procesor váš Mac má.

Python 2.3 je zahrnut v instalaci. Pokud si přejete užít novější verzi Pythonu, tak se prosím podívejte do sekce o Pythonu na této stránce.

Rozbalte stažený soubor dvojím kliknutím. Poté se otevře adresář s několika soubory.

Uživatelé Macu: Since Blender uses OpenGL to render the user interface and Mac OSX draws the entire Desktop with OpenGL as well, you will need to verify that you have sufficient VRAM in your system. Blender will not run with less than 8MB of VRAM. With up to 16 MB VRAM, you will need to set your display to "1000s of colors" (System Preferences -> Displays).

You now can use Blender by double clicking the Blender icon, or drag the Blender icon to the Dock to add its icon there. Blender starts by default in a small window. Hints and tips about the OSX version can be found in the file OSX tips.rtf in the installation directory. If Blender doesn't launch, make sure that you downloaded the correct version; oftentimes, newcomers to Blender will accidentally download the Python 2.5 version by accident; try the Python 2.3 version if Blender doesn't seem to launch.