From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Typy oken

The window type selection menu.

Rozhraní Blenderu je rozděleno do několika okeních rámů. Některé okení rámy obsahují odlišné typy informací, které závisí na daném typu okna.

Některé okení rámy fungují nezávisle na ostatních, a vy tak můžete mít stejný typ okna v několika rámech. Například můžete mít několik 3D oken otevřených, ale zobrazení scény s odlišnou perpektivou. Můžete rozdělit či spojit nebo změnit velikost okeních rámů jak se vám to hodí nejlépe k práci. Můžete také upravit některé rámy oken tak, aby zobrazovali, či nikoli záhlaví a následně si pak můžete pracovní prostředí obrazovky uložit.

Typ oken je rozdělen dle funkčnosti:

 • Scripts window - uživatelské prostředí pro spouštění Python scriptů, které rozšiřují funkcionalitu Blenderu.
 • File Browser - pro ukládání a načítání, obzvláště .blend souborů
 • Image Browser - pro vyhleávání obrázků
 • Node Editor - pro zpracování/vylepšení obrázků, textur a materiálů
 • Buttons Window - s panely obsahujícími všechny možné čudlíky a nastavení.
 • Outliner - pomáhá nalézt a organizovat vaše objekty.
 • User Preferences - umožňuje přizpůsobit Blender vašemu pracovnímu stylu a počítači
 • Text Editor - jako zápisník a dokumentátor k vašemu projektu, a pro psaní Python scriptů.
 • Audio Window - uvidíte zde zvukový soubor a můžete jej sladit s animací
 • Timeline - kontrolory pro přehrávání animací, základní zobrazení keyframů
 • Video Sequence Editor - střih videa, skládání sekvení, jednoduché vizuální efekty
 • UV/Image Editor - pro editaci UVmap ; editace a kresba obrázků
 • NLA Editor - zpráva nelineárních sekvenčních akcí animace.
 • Action Editor - kombinuje individuální klíče do akčních sekvencí
 • Ipo Curve Editor - zpráva animačních křivek
 • 3D View - grafické zobrazení vaší scény

Typ okna můžete změnit v záhlaví okna kliknutím na levé krajní tlačítko. Vyskakovací menu zobrazí dostupné typy oken.

Dalšídetaily najdete po rozkiknutí odkazů nahoře nebo při návštěvě sekce III Windows

The default Blender screen layout is shown below:

Blender default screen layout

Three Window types are provided in Blender's default screen:

3D View

Provides a graphical view into the scene you are working on. You can view your scene from any angle with a variety of options; see Manual/PartI/Navigating in 3D Space for details. Having several 3D Viewports on the same screen can be useful if you want to watch your changes from different angles at the same time.

Buttons Window

Contains most tools for editing objects, surfaces, textures, Lights, and much more. You will need this window constantly if you don't know all hotkeys by heart. You might indeed want more than one of these windows, each with a different set of tools.

User Preferences (Main menu)

This window is usually hidden, so that only the menu part is visible - see Manual/PartI/The Vital Functions -> User preferences and Themes for details. It's rarely used though, since it contains global configuration settings. However, the header is frequently used because it provides the only access to a full File menu and to the Add menu.

Podívejte se také na