From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Systém oken

Když spustíte Blender, tak první co uvidíte, je konzolové (textové) okno a krátce poněm se zobrazí hlavní okno s UI. Zde můžete vidět "splash screen" představující danou verzi Blenderu, který zmizí v okamžiku, jakmile pohnete myší.

Základní scéna Blenderu.

Základní scéna Blenderu ukazuje obrazovku tak, jak jí můžete vidět po spuštění Blenderu.

V základu jsou zde tři samostatná okna:

 • Hlavní nabídka na horní liště je záhlaví okna User Preferences
 • Největší je 3D okno (3D Viewport window)
 • Ve spodní části se nachází okno tlačítek (The Buttons Window)

Tyto okna mohou být dále rozdělena na další okna. V úvodu popíšeme základní elementy:

 • Typ oken: Dovoluje vám změnit druh okna. Například, pokud chcete vidět okno Outlineru, stačí když na toto kliknete a vyberete jej.
 • Hlavní horní nabídka: Je to hlavní nabídka společná s typem okna "User Preferences". Informace v tomto okně obsažená uvidíte v případě, že kliknete (a podržíte) na oblast mezi 3D oknem a zahlavím nabídky a stáhnete jej dolu; Až teprve poté se vám odkryje celá nabídka všemožných nastavení v tomto okně "User Preferences" obsažená.
 • Aktuální obrazovka (v základu pojmenovaná Model): V základním provedení obsahuje Blender několik přednastavených Obrazovek, z kterých si můžete vybrat. Pokud potřebujete nějakou specifickou, jednoduše ji vytvořte a následně pojmenujte.
 • Aktuální scéna: Nabízí možnost zorganizovat si svou práci do šablon.
 • Zdroj informací (naleznete jej v záhlaví User Preferences): Uvádí informace o aplikaci a zdrojovém systému. Zobrazuje kolik paměti je užito při práci s vrcholy, plochamy a objekty, které jsou ve vybrané scéně. Získáte tak vizuální kontrolu nad limitací vačeho PC.
 • 3D Transformační manipulátory: Jsou to vizuální pomocníci při tranformaci objektů. Objekty mohou být též transformovány (posun - rotace - změna velikosti) užitím klávesových zkratek: (g/r/s); Užitím CtrlSpace vyskočí nabídka manipulátorů. Manipulátory můžete zobrazit též zakliknutím ikonky "ruky" v záhlaví 3D okna. Jednotlivé manipulátory pro posun/rotaci/změnu velikosti můžete aktivovat či deaktivovat poklikem na některou z tří ikonek vedle ikonky "ruky". Užitím ⇧ ShiftLMB Template-LMB.png a poklikem na ikonku přidáte/odstraníte zobrazení některého z manipulátorů.
 • 3D Kurzor: Může mít mnoho funkcí. Například tvoří stěžejní bod při tvorbě nového objektu; Nebo se pomocí něj může určit oblast rotace.
  • Zde je 3D kurzor izolován od zbytku scény:
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - 3D Cursor.jpg
 • Mesh typu krychle: V základní prvotní instalaci Blenderu se bude Blender vždy spouštět s Mesh objektem typu krychle, která je globálně umístěna uprostřed 3D prostoru. Kdykoli však můžete změnit toto "základní nastavení"; Jakmile si nakonfigurujete Blender tak, jak chcete aby vypadal při spuštění, uložte tuto konfiguraci jako "Základní" pomocí CtrlU (Uložit základní nastavení).
 • Světlo (typu Lamp): V základní prvotní instalaci Blenderu se bude Blender vždy spouštět se zdrojem Světla umístěným na pozici někde poblíž centra 3D prostoru.
 • Kamera: V základní prvotní instalaci Blenderu se bude Blender vždy spouštět s Kamerou umístěnou někde poblíž centra 3D prostoru, čelem k tomuto centru.
 • Aktuální označený objekt: Zobrazí se název aktuálně zobrazeného objektu.
 • Editing Panel Group: The bottom window displays panels and those panels are grouped. This row of buttons (called Context Buttons) allows you to select which group of panels are shown. Some buttons will display additional buttons (called Sub-Context Buttons) to the right for selection of sub-groups or groups within groups.
 • Current frame: Blender is a modeling and animation application; As such, you can animate things based on the concept of frames. This field shows what the current frame is.
 • Viewport shading: Blender renders the 3D window using OpenGL. You can select the type of interactive shading (called Draw Type: in the Blender shading list) that takes place by clicking this button and selecting from a variety of shading styles. You can select from boxes all the way to complex Textured shading. It is recommended that you have a powerful graphics card if you are going to use the Textured style.
 • Rotation/Scaling Pivot point: Allows you to select where rotation/scaling will occur. For example, rotation could occur about the object's local origin or about the 3D Cursor's position, amongst many others.
 • Panels: Help group and organize related buttons and controls. Some panels are visible or invisible depending on what type of object is selected.
 • Layers: Make modeling and animating easier. Blender Layers are provided to help distribute your objects into functional regions. For example, one layer many contain a water object and another layer may contain trees, or one layer may contain cameras and lights.
 • 3D Window header: All windows in Blender have a header. This is the header for the 3D window.

Záhlaví oken

Většina oken má záhlaví (ten světle šedý proužek s ikonkama!). Záhlaví se také někdy říká Toolbar okna. Pokud je zobrazen, může se nacházet nahoře (jako v případě Buttons Window) nebo i dole (jako v případě 3D Window).

Ukázky záhlaví s Default tématem
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - 3D.png
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - IPO.png
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - Action.png
Ukázky záhlaví s Rounded tématem
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - 3D - Round.png
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - IPO - Round.png
Blender Manual - Part 1 - Interface - Window System - Header - Action - Round.png

Pokud najedete myší na okno, pozadí záhlaví se změní na světlejší odstín šedé. To znamená že je "ve focusu", všechno co uděláte bude ovlivňovat právě tohle okno.

Ikonka na levém konci hlavičky okna umožňuje po kliknutí LMB Template-LMB.png volbu jednoho z 16 typů oken. V hlavičce většiny typů oken se hned vedle ikonky typu okna nachází několik nabídek, které vá přímo umožní přístup ke spoustě pžíkazů a vychytávek. Nybídky můžete schovat pomocí trojúhelníkové šipečky vedle nich.

Blender3D FreeTip.gif
Barevná témata/schémata
Blender vám umožňuje změnit většinu barev uživatelského rozhraní tak aby vám vhovovaly. Pokud nebude to co máte u sebe na obrazovce souhlasit s tím co máme v manuálu, pak vězte že bylo vaše Téma změněno. Tvorba nového témata nebo změny témat již existujících jsou možné v okně User Preferences, v sekci Themes.
Okno User Preferences, sekce Theme.


Nabídky se mění spolu s Window Type a vybranými objekty a módy. Zobrazí se v nich pouze věci které zrovna můžete udělst. A pokud se k nějaké akci váže klávesová zkratka, najdete ji vedle příslušné položky v menu.

Hlavičku okna můžete schovat hned několika způsoby:

 • Vyskakovací menu hlavičky(to žluté); Otevřete ho RMB Template-RMB.png klikem na Hlavičku okna.
  Hlavičku můžete schovat tím že na ni najedete myší, potom kliknete RMB Template-RMB.png abyste zobrazili vyskakovací menu jménem Header. Nachází se v něm možnosti Top, Bottom, No Header, No Header je ta pravá volba. Viola, a hlavička je pryč.
 • Kurzor umístěný na rozhraní/okraji oken se změní na dvojsměrnou šipečku.
  Další metoda skrývání hlavičky spočívá v to že myší najedete na rám okna který se nachází hned u hlavičky kterou chcete schovat. Pokud se strefíte, zobrazí se dvojitá šipečka nahoru/dolů.
 • Vyskakovací menu vyvolané klikem RMB Template-RMB.png na rámeček okna.
  Když se zobrazí dvojšipka, klikněte RMB Template-RMB.png, vyskočí menu s Split Area, Join Areas, No Header (Rozdělit oblast, Sloučit oblasti, Žádná hlavička). Pro skrytí hlavičky zvolte No Header. Pokud vám záhadně zmizela jiná hlavička než jste zamýšleli, chce to příště myslet na to že se k okraji musíte přiblížit ze směru okna jehož havičku chcete upravit. Má to cosi co dočinění s aktivními okny (jestlipak si to ještě pamatujeme, co?)

Jakmile jste hlavičku úspěšně schovali můžete zkusit následující abyste ji zase zobrazili:

 • Kurzor myši umístěný na rámem okna které má skrytou hlavičku.
  Najeďte myší na rámeček okna, jehož hlavičku jste schovali, a to va straně kde se ona hlavička nacházela. Jakmile na támeček najedete, objeví se stará známá dvojšipka.
 • Menu které vás přepadne ze zálohy po kliknutí na dělicí rám.
  Když se váš kurzor zmení na dvojšipku, můžete směle kliknout RMB Template-RMB.png a zobrazí se vyskočmenu s možnostmi Split Area, Join Areas, Add Header (viz. výše). Zvolte Add Header a hlavička se znovu jako kouzlem objeví.
 • Pro znovuzobrazení hlavičky můžete teoreticky stejně použít kteroukoli stranu okna.
 • Vyskočmenu Header, výsledek RMB Template-RMB.png kliku na hlavičku okna.

Hlavička okna může být dle libosti nahoře nebo dole v rámci (okně). Abyste hlavičku přesunuli klikněte na ní RMB Template-RMB.png a vyberte si z nabídky Top (Horní) nebo Bottom (Dolní) zobrazení.

Změna oken

okno můžete maximalizovat, tzn zvětšit přes celou obrazovku, pomocí menu: ViewMaximize Window. Když se budete chtít vrátit k normálnímu zobrazení, použijte, chvíle napětí, zase menu: ViewTile Window. Rychleji kýženého výsledku dosáhnete pomocí klávesoých zkratek ⇧ ShiftSpace, Ctrl nebo Ctrl, sloužících k přepínání mezi maximalizovaným a normálním oknem.

Okno můžete rozdělit na dvě menší a tím mít zobrazeno několik typů oken současně. Uděláte to tak že na hranu okna kterou chcete rozdlit najedete myší až se zobrazí dvojšipka, potom MMB Template-MMB.png nebo RMB Template-RMB.png klikem zobrazíte menu, zvolíte Split Area a čárou která se objeví zvolíte proporce které mají zaujímat nově rozdělená okna. LMB Template-LMB.png klik vše zakončí. Pokud se netrefíte do orientace kterou chcete okno rezdělit, můžete ji změnit pomocí MMB Template-MMB.png}. Celou akci můžete ukončit RMB Template-RMB.png nebo Esc. MNové okno bude klonem toho původního, jenom menším. Tam všechna podobnost končí a s novým oknem si můžete dělat co chcete, třeba změnit jeho typ nebo v případě 3D okna úhel pohledu na scénu.

The Split menu
Velikost okna můžete změnit kliknutím a tažením rozhraní za pomoci LMB Template-LMB.png.

Dvě okna můžete sloušit do jednoho znovu za pomoci rámečku mezi nimi. Klikněte na něj MMB Template-MMB.png nebo RMB Template-RMB.png a z menu zvolte Join Areas. Potom Klikněte na jedno z oken která chcete sloučit. Volte opatrně, to na které kliknete zmizí a to druhé zabere celou plochu sloučením vzniklou. Jako vždy všechno můžete zrušit pomocí Esc nebo RMB Template-RMB.png.

Blender3D FreeTip.gif
Aplikační rám (Top Level Frame/Window Manager Frame/Frame 0 nebo jak)
Blender vám umožňuje měnit polohu i velikost svých oken, ovšem to se netýká okna samotného Blenderu. To náleží operačnímu systému a Blender se svými okny s ním nemá nic společného, snad možná až na to že je v něm zobrazen. Obecně platí že žídný prvek Blenderu nemůže přesáhnou aplikační rám, už jenom protože mimo něj neexistuje. Proto když vám okno Blnderu zabírá řekněme 54.468% obrazovky a vy si svoje 3D okno maximalizujete pomocí Ctrl, pořád bude zabírat jenom 54.468% obrazovky, ale celých 100% okna Blenderu, kromě hlavní nabídky. Pokud chcete vidět opravdu jenom svojí scénu, maximalizujte okno Blenderu tak jak to děláte i s vaším webovým prohlížečem, textovým editorem nebo Internetovým kecálkem. Názorné zobrazní na screenshotu dole. Aplikační rám múže vypadat i jinak než na obrázku, nemusí tam dokonce vůbec být, ale tohle už o svém opreačním systému určitě víte... A co si z tohohle dlouhého a složitého textu odnést? Že okna uvnitř Blenderu nemají s okny tam venku nic společného.

V MAnuálu budou většinou screenshoty aplikační rám postrádat, jednak aby se ušetřilo místo a taky aby vás nemátla rozdílná grafika různých operačních systémů.

Okna/Rámy v Blenderu.


Blender3D FreeTip.gif
Interface Items
Popisky na obrazovce, napisy na čudlících a obecně všechno co si přečtete na obrazovce je zvýrazněno asi takhle. Teda pokud jsem na to zrovna nezapomněl.


Konzole a Chybová hlášení

Konzole je textové okno operačního systému ve kterém najdete zprávy, které vám Blender chce předat, třema jako co dělá, jak na tom je a třeba i chybách. Pokavad vám Blender spadne, hodí se zkontrolovat Konzoli abyste zjistili co se stalo.

Konzole na Windows 2000/Xp/Vista

Když Blender nastartujete na OS od Mrkvosoftu, Konzole se zjeví jako první, a když je následně všechno v phodě a máte správnou dávku štěstí tak se vám objeví i hlavní okno.

Na tomhle screenshotu vidíte ta dvě okna ve Win Vista:

Konzole a Aplikační okno Blenderu

The Blender Console Window may not be visible, some reasons for this are:

 • The Blender Application window may be covering the Console Window. If this is the case just use the Windows task bar to click on the Blender Console Window icon, which should make the Blender Console Window visible.
 • The Blender Console Window may be minimized/iconifed when Blender starts. If this is the case again, just use the Windows task bar to click on the Blender Console Window icon, which should make the Blender Console Window visible.

Console Window running Linux

The Blender Console Window in Linux will generally only be visible on the Desktop if Blender is started from a Linux Terminal/Console Window, as Blender uses the Console Window it is started in to display it's Blender Console output.

Most of the different Linux distributions have Blender as one of their applications you can install from their packaging systems. When Blender is installed in this way an icon is usually also installed into their menu systems; Allowing for Blender to be started by clicking an icon rather than having to open a separate Linux Console/Terminal window and start Blender from there; When Blender is started using an icon rather than being started from a Terminal window, the Blender Console Window text will most likely be hidden on the Terminal that XWindows was started from.

This screenshot shows a Linux Terminal/Console Window from which Blender is started; Resulting in Blender outputting it's Console text to it:

Blender in Linux started from a Terminal
Blender3D FreeTip.gif
Closing the Blender Console Window
The Blender Console Window must remain open while Blender is executing; If the Blender Console Window is closed then the Blender Application window will also close, and any unsaved Blender work will be lost! The MS DOS command windows and Blender Console Window can look similar, so always make sure that you are closing the correct window (or save your work often in Blender, CtrlW is your friend!)


Console Window Status & Error Messages

Konzole muže zobrazovat spoust informací, na stupnici od Tiviálních (ty vás informují co Blender dělá a vlastně na Blender nemají žádný dopad) po Kritické (závažné chyby, které většinou Blenderu zabrání něco dodělat nebo ho rovnou schodí). Zprávy z konzole můžou pocházet hned z několika zdrojů, od Blenderu samotného přes Pythonovské scripty až po pluginy.

Tu je pár užiečných hlášek z konzole:

 • Compiled with Python version X.Y.
Blender podporuje skriptovací jazyk jménem Python, jehož existuje několik verzí. Kdykoli se Blender kompiluje (tak říkají programátoři výstavbě progrmu), počítá s určitou verzí Pythonu, což je ta uvedená v konzoli nebo vyšší. Tenhle výpis tedy informuje o nejnižší verzi Pythonu kterou vaše verze Blenderu vyžaduje k běhu.
 • Checking for installed Python... got it!
Blender může používat Python dvěma způsoby v závislosti na tom jak máte konfigurovaný systém. Pokud máte na svém počítači nainstalovaný celý a kompletní Python a je to verze se kterou si Blender rozumí, bude Blender používat právě ten. To vám umožní větší flexibilitu při scriptování.
 • Checking for installed Python... No installed Python found.
Pokud Blender nenajde na vašem systému vyhovující verzi Pythonu, Blender bude používat okleštěnou verzi která je zahrnutá do Blenderu samotného a jmenuje se PyBlender. I když postrádá spoustu věcí, zvládne většinu úkolů které by mohl Blender, potažmo vy, potřebovat. Pokud narazíte na skripty které se tváří že nefungují, možná je problém v tom že vyžadují plnou verzi Pythonu. A nebo byly napsány pro jnou verzi Blenderu/Pytonu. Pokud nekompromisně vyžadujete plnou verzi Pythonu, máte hned několik možností. Můžete jít rovnou na http://www.Python.org a stáhnout si verzi kterou chcete. Verze pro windows je pěkně zabalená do jedinéo instalačního programu. Na Linuxu je celkem slušná pravděpodobnost že Python už máte zahrnutý ve sv=é distribuci, le kdyby náhodou ne tak si můžete buď (většinou dost složitě) zkompilovat a nainstalovat manuálně, nebu, pokud používáte nějakou běžnou distribuci, nechat váš Packaging System udělat špinavou práci za vás.
 • malloc returns nil()
Když Blender vykonává úkoly pro které vyžaduje víc operační paměti (RAM), zavolá funkci malloc (zkratka pro alokaci paměti) která pro Blender zarezervuje tolik paměti kolik Blender potřebuje. Pokud se ovšem paměti nedostává, malloc vrátí hodnotu nil/null/0 aby upozornil na to že mu to nevyšlo. Pokud tohle uvidíte, Blender většinou úkol nezvládne a buď hrozně zpomalí nebo rovnou spadne. Jestliu se tomu chcete vyhnout, tak můžete buď ninstalovat paměti víc, snížit množství detailů ve vašem modelu a nebu povypínat všechno ostatní a doufat že se tím uvolní dost prostoru.