From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Panely

Panely se většinou vyskytují v Okně tlačítek a v základním nastavení se Okno tlačítek nychází v spodní části okna. Okno tlačítek obsahuje typickou hlavičku okna a několik panelů.
Buttons window

Každé z tlačítek v Hlavičce okna tlačítek seskupujejednotlové panely do skupin kterým se říká {Literal|Kontext}}. A tyhle kontexty jsou dál rozděleny na cosi čemu se říká, to byste neuhodli, Podkontexty. Například všechny panely týkající se Materiálu jsou v kontextu Shading a podkontextu Materiál.

Panely nejsou v okně napevno. Můžete s nimi dle libosti pohybovat sem a tam za použití LMB Template-LMB.png kliknutí a přetažení záhlaví panelu který hccete přesunout.

Button Window Menu.

Panely se dají zarovnat pomocí kliku RMB Template-RMB.png na Okno tlačítek a výběrem kýžetého rozložení z nabídky která na vás vyskočí. Pomocí Wheel Template-MW.png skrolujete po panelech ve směru jejich upořádání. Při použití CtrlWheel Template-MW.png nebo CtrlMMB Template-MMB.png si můžete panely přiblížit nebo oddálit. Panel můžete minimalizovat tí že kliknete LMB Template-LMB.png na ten mylý trojúhelníček v jeho záhlaví.

Panel with Tabs Example.

Particularly complex Panels are organized in Tabs. Clicking LMB Template-LMB.png on a Tab in the Panel header changes the buttons shown in (Panel with Tabs Example.). Tabs can be "torn out" of a Panel to form independent panels by clicking LMB Template-LMB.png on their header and dragging them out. In a similar way separate Panels can be turned into a single Panel with Tabs by dropping one Panel's header into another.

For further details about each panel see the Reference panels section.Contents