From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Menu

Top Level

Blender obsahuje mnoho nabídek, které jsou přístupné buď ze záhlavý oken, nebo se objeví pod kurzorem myši po užití HotKeys, též shlédněte Toolbox.

Například můžete zpřístupnit Toolbox v 3D okně užitím klávesnice, nebo myši. Z klávesnice jej zavoláte užitím klávesy Space. U myši stačí podržet pár vteřin buď LMB Template-LMB.png nebo RMB Template-RMB.png tlačítko a Toolbox vyskočí. (Top Level) je většinou první nabídka Toolbox.

Některá menu jsou závislá na určitých sytuací a přístupná jen tam. Například Booleans menu je přístupné pouze v Object Mode, pokud se stiskne klávesa (W). Ta samá klávesa (W) v Edit Mode zpřístupní menu Specials.

Při používání Blenderu si dávejte pozor, jaký módy a typy objektů jsou označeny.Contents