From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Klávesnice a myš

Tento článek se zabývá základním užitím myši a klávesnice v Blenderu a užitím konvencí v tomto manuálu zde popsaných, jako jsou typy a jak užívat nestandartní prostředí.

Konvence v tomto Manuálu

Tento manuál užívá následující konvence popsané zde:

  • Tlačítka myši jsou popsaná jako LMB Template-LMB.png (levé tlačítko myši), MMB Template-MMB.png (prostřední tlačítko myši) a RMB Template-RMB.png (pravé tlačítko myši).
  • Pokud má vaše myš rolovací kolečko, potom MMB Template-MMB.png představuje kliknutí na rolovací kolečko a je užito jako prostřední tlačítko a Wheel Template-MW.png znamená rolovaní s tímto kolečkem.
  • Klávesové zkratky v tomto manuálu vycházejí z klávesnice : například G který představuje malé písmeno ''g''. Modifikační klávesa ⇧ Shift je specifickou klávesou, stejně jako ostatní modifikační klávesy Ctrl a/nebo Alt, které se používají v kombinacích ; například CtrlW nebo ⇧ ShiftAltA.
  • 0 NumPad9 NumPad, + NumPad atd. se vztahují na oddělenou část klávesnice a to numerickou. NumLock by měl být zapnutý.
  • Dalšími klávesami jsou Esc, ⇆ Tab, F1F12.
  • Nakonec stojí za povšimnutí ještě klávesy šipek , atd.

Všeobecné užití

Rozhraní Blenderu je navrženo pro třítlačítkovou myš. Kolečko myši je také použitelné, ale není to nezbytnost.

Protože Blender jako takový se ovládá pomocí klávesnice a myši, zlaté pravidlo uživatelů Blenderu je: Jednu ruku mějte na myši a druhou na klávesnici. Pokud používáte normální klávesnici, pak jistě zaznamenáte jistou odlišnost od rozložení anglické klávesnice. Nejvíce používané klávesy jsou seskupeny do míst standartní pozice pro levou ruku (ukazováček prstu na F) na anglicky rozložené klávesnici. Tento předpoklad vede k užívání myši pravou rukou.

Emulování tlačítek myši

Je možné ovládat Blender dvoutlačítkovou myší, nebo jednotlačítkovou myší od Applu. Chybějící tlačítka lze emulovat pomocí kombinací klávesy/tlačítka myši. Toto zpřístupníte v User Preferences, View and Controls , které obsahuje tlačítko Emulate 3 Button Mouse.

Následující tabulka znázorňuje užité kombinace:

2-čudlíková myš Apple Myš
LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png LMB Template-LMB.png (myšítko)
MMB Template-MMB.png AltLMB Template-LMB.png ⌥ OptLMB Template-LMB.png (Option/Alt + myšítko)
RMB Template-RMB.png RMB Template-RMB.png ⌘ CmdLMB Template-LMB.png (Command/Apple klávesa + myšítko)

Veškeré kombinace Myš/Klávesnice zmíněné v tomto manuálu mohou být znázorněny pomocí kombinace z tabulky. Například ⇧ ShiftAltRMB Template-RMB.png provedete na jednotlačítkové myši pomocí ⇧ ShiftAlt⌘ CmdLMB Template-LMB.png.

Emulování numerické klávesnice

Numerické klávesy jsou v Blenderu dost často používáné, ale nejedná se číselné klávesy. Pokud máte klávesnici bez numerických kláves (pravá strana klávesnice s Num Lock - většinou ji nemají notebooky), můžete sdělit Blenderu, že budete používat místo toho běžné číselné klávesy a toto nastavíte v User Preferences, System & OpenGL, tlačítko Emulate Numpad. Detailní popis můžete nalézt na této BsoD stránce.