From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Rozhraní

Pokud jste v Blenderu nováčkem, měli by jste si nejprve přečíst, jak pracovat v uživatelském rozhraní, než začnete modelovat. Koncept rozhraní Blenderu je speciálně navržen pro grafické modelování a různé nástroje pro tuto činnost jsou jinak uskupeny, než je tomu v ostatních 3D programech. Především uživatelé systému Windows budou potřebovat naučit se, jak se ovládá Blender jinou cestou, než jsou tlačítka výběru, či pohyb myši.

V této odlišnosti je největší síla Blenderu. Jak jednou porozumíte způsobu, jak se Blender ovládá, zjistíte, že jste schopni pracovat mimořádně rychle a produktivně. Některé prvky jsou důvěrně známé, například horní lišta s "File", "Add"..."Help". Nicméně mnoho dalších prvků je zcela neznámých a v ostatních aplikacích se většinou nenacházejí (pokud vůbec). Například:

  • Blender neumožňuje překrývání oken a schování některého z nich, jedinou vyjímku tvoří malá skupina plovoucích mini panelů, které jsou transparentní, sklopné, malé a skladovací;
  • Blender se hodně spoléhá na urychlení práce pomocí klávesových zkratek;
  • Rozhraní Blenderu je zcela vykreslováno v OpenGL a každé okno může být rozděleno, zoomováno v něm a obsah se může libovolně měnit;
  • Obrazovka může být organizováná dle chuti, nebo přesně na míru dle požadavku úkolu a toto rozpoložení oken můžete pojmenovat a následně uložit.

Tyto klíčové odlišnosti (a mnoho dalších) dělají Blender unikátní, mocnou a velmi svižnou aplikací, jen to chce čas mu porozumět.

Koncept rozhraní Blenderu

Uživatelské rozhraní je prostředkem ke komunikaci mezi uživatelem a programem. Uživatel komunikuje s programem přes klávesnici a myš, a program na to reaguje skrz systém oken.

Rozhraní se dělí na několik klíčových oblastí Windows, Contexts, Panels a Buttons (kontrolory). Například, Button window obsahuje Context tlačítka, která obsahují odlišné skupiny Panelů a Panely, které obsahují skupiny Buttons. Tyto principy jsou vysvětleny na následujících stránkách.

Organizace rozhraní Blenderu