From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Fyzikální engine

(taktéž fyzikální model; dále jen engine)

Panel: Shading/World Context → Mist Stars Physic

Popis

Tato část nástrojů určuje způsob chování fyziky v herním enginu Blenderu a vliv gravitace na scénu. Na základě zvoleného fyzikálního enginu,ve fyzikálních simulací herního enginu Blender automaticky nutí Actory (objekty) padat směrem dolů (-Z osa). Poté, co nastavíte polohu a pohyb Actoru můžeme uložit jeho pohyb na určené IPO křivce. Viz Logic->Actor->Dynamic pro více informací.

Možnosti

Physics
Typ fyzikálního nástroje (physics engine), který lze použít:


Bullet
Základní možnost ("tovární nastavení"). Ovládá detekci pohybu a kolize.Věci, které kolidují přenášejí podnět na kolidující objekt.
Sumo (moc se nepoužívá)
Starší nástroj, používaný v minulé verzi jako nástroje pro hry v Blenderu. Používá se pro kompaktibitu se staršími soubory.
None
Není používán žádný fyzikální nástroj. Věci nejsou ovlivňovány tíhou a mohou se vznášet ve virtuálním prostoru kolem. Objekty v pohybu zůstávají v pohybu.
Gravity
Tímto lze nastavít gravitační zrychlení (defaultně je to 9,80) užívá se jednotkyj m/s².

Každému předmětu, který je nastaven jako Actor, můžete posuvníkem nastavit hmotnost a velikost (viz Materials section/sekce materiálů/)(Nikde jsem ten posuvník nenašel, tak kdyby někdo věděl o co jde, ať to tu upraví, děkuju). V kombinaci s tzv frame rate (počet snímků za sekundu), Blender vyhodnotí jak rychle se může předmět pohybovat směrem dolů (padat)