From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Přidat armaturu

Mód: Objektový mód / Editační mód (Armatura)

Klávesová zkratka: ⇧ ShiftA

Menu: Add → Armature

Popis

Armatura je v podstatě kostra, která umožňuje polohovat a deformovat geometrii, která ji obklopuje. Armatura je tvořena vzájemně propojenou sérií kostí přes parentování a vazby. Armatury jsou nejčastěji používány při animaci postav, jako pohybovatelná kostra k nastaveni pozice postavy, ale mohou být užitečné v mnoha jiných oblastech.

Armatura je podobná jiným typům objektů:

  • Má střed, polohu, rotaci a měřítko.
  • Má ObData, která mohou být modifikována.
  • Může být přilinkována k jiné scéně a stejná data z armatury mohou být použita na dalších objektech.
  • Veškerá animace vytvořená v objektovém módu se projeví pouze na celém objektu, nikoli na jednotlivých kostech.

Armatura má 3 módy. Můžete použít buď roletové menu v liště 3Dpohledu nebo použít klávesovou zkratku ⇆ Tab k přepínání mezi Editačním módem a Objektovým módem. Pokud jste v Objektovém módu, můžete zapnout nebo vypnout Mód pózování Ctrl⇆ Tab. Tento mód je zvláštní tím, že pouze definuje stav armatury, který lze zapnout nebo vypnout. Takže pokud jste v Módu pózování, jste zároveň stále v Objektovém módu (můžete vybírat další objekty, na rozdíl od Editačního módu).

Nastavení

Roletové menu módů
Objektový mód
Vaše armatura je jako jiné objekty. Můžete jí posouvat po celé scéně, rotovat, měnit měřítko a upravovat nastavení v okně Objektu (F7).
Editační Mód
Vaše armatura je v základní pozici a můžete posouvat, přidávat a odstraňovat kosti a a vazby mezi nimi.
Mód pózování
Vaše armatura je připravena k animaci. Každou z kostí můžete posouvat, rotovat nebo měnit její měřítko a to vždy relativně k základní pozici definované v Editačním módu. Můžete aplikovat vazby, pózovat postavu, přidávat klíče a animovat chování kostí v čase.

Datablok Armatury

Mód: Objektový Mód / Editační Mód (Armatur)

Panel: Editing Context → Link and Materials

Popis

Armatury se skládají z Objektu a Databloku Armatury. S nimi může být manipulováno stejně jako s jinými objekty.

Nastavení

Armature Panel
AR
Přejmenovat Datablok Armatury. Roletové menu je nejrychlejší způsob výběru Databloku armatury, který chcete k armatuře připojit. Můžete i mít více verzí pro jednu postavu. Užitečné zejména pokud máte definován nějaký komplikovaný pohyb. Armatura pak poslouží pro tento speciální účel.
F
Přidělí armatuře fake hodnotu. Jak bylo řečeno, pokud je použito více Databloků k jediné Armatuře, je dobré fake hodnotu zapnout, protože jinak nebudou nepoužité (nepřilinkováné) Databloky uloženy do Vašeho .blend souboru. Hromadnou aplikací fake hodnoty lze provést v prohlížeči Databloku (⇧ ShiftF4). Jděte nahoru o jednu úroveň, pak do sekce Object, vyberte všechny armatury a stiskněte F.
OB
Přejmenujte objekt armatury na něco smysluplnějšího než Armature, Armature.001, atd...

Nastavení Zobrazení Armatur

Mód: Objektový Mód / Editační Mód (Armatur)

Panel: Editing Context → Armature

Popis

Existuje mnoho dostupných metod, jak ovládat nastavení zobrazení Armatur. Rovněž stojí za zmínku některá další specifická nastavení a prvky související se způsobem zobrazení, ve který je právě aktivní.

Nastavení

Armature Panel
X-Ray
Stejné jako pro jiné Objekty. Toto nastavení umožňuje vidět armaturu skrze všechny objekty ve scéně. Vhodné zejména v případě, že armatura je zcela schovaná uvnitř postavy a vy ji potřebujete vybrat.
Octahedron
Toto ze základní zobrazení. Kosti jsou zobrazeny jako osmistěny včetně možnosti stínování. Nepřináší žádné speciální možnosti kromě dobré kontroly kostí při rotaci kolem vlastní podélné osy.
Stick
Zobrazení v podobě prutů je velmi užitečné zejména pokud je ve scéně až přespříliš kostí. Pomůže Vám tak alespoň udřet v množství kostí trochu přehled.
B-Bones
Toto je spíš prvek než způsob zobrazení. Je užitečný v případě, že aktivujete B-Bones (Bezier-Kosti). Pak se každý spojovací uzel mezi dvěma kostmi chová jako kontrolní bod křivky a umožňuje napolohovat extrémně křivolaké pózy. Toto je popsáno v následující sekci Pózování Armatur.
Envelope
Tak jako v předchozím případě je spíše prvkem než zobrazením. Envelopy neboli obálky umožňují deformovat vertexy, které se nacházejí v blízkosti kostí automaticky, takže není nutné explicitně definovat skupiny vertexů a váhy. Lze snadno definovat rozsah působnosti pro lepší kontrolu nad tím, která část meshe bude deformována kterou kostí. Oblast účinku je viditelná pouze v Editačním Módu nebo Pózovacím Módu. Samotnou velikost oblasti účinku pak v Pózovacím Módu pomocí AltS.
Octahedron
Stick
B-Bones
Envelope
Draw Axes
Draw Axes
Zobrazí osový kříž každé kostí v Editačním nebo Pózovacím Módu. Praktický zejména pro lepší orientaci, kolem které osy budete kost otáčet. Pro úplnost je Y podélná osa, Z je hloubka a X šířka.
Draw names
Draw names
Zobrazí názvy kostí bez ohledu v jakém režimu se nacházíte. Toto je užitečné při edici armatur, vytváření rodičovský vazeb i vazeb jako takových. (Draw names)
Ghost
Ghost
Zobrazí "N" předchozích a následujících póz armatury jako poloprůhledné "duchy". Toto zobrazení funguje pouze v případě, kdy je armatuře přilinkována akce. Podrobněji v sekci Pózování armatur.
Step
Interval mezi jednotlivými "duchy" ve snímcích.

Deformace Armatur

Mód: Objektový Mód / Editační Mód (Armatura)

Panel: Editing Context → Armature

Popis

Armatury mohou deformovat mesh buď definováním meshe jako potomka armatury nedo pomocí modifikátorů. Existuje několik možností pro přesnější kontrolu deformací.

Nastavení

Armature Panel
Vertex Groups & Envelopes
Oba přepínače umožňují zvolit, zda chcete aby Armatura deformovala postavu dle skupin vertexů (Vertex Groups) přiřazených jednotlivým kostem a/ nebo pomocí obálek kostí (Envelopes). Tyto přepínače se používají v případě, ze propojení mezí armaturou a meshem je pomocí vazby rodič-potomek. V případě modifikátorů jsou pak tyto přepínače k dispozici přímo v panelu modifikátoru.
Rest position
Tento přepínač napózuje Armaturu do výchozí pozice. Tedy takové, jak je definována v Editačním módu. Veškeré akce aplikované na armaturu jsou potlačeny, takže lze snadno provádět drobné úpravy armatury i během animovaní.
Delay Deform
Toto bylo užitečné v minulosti, kdy systém Armatur byl pomalý. Veškeré deformace meshe jsou provedeny až po napózování Armatury, nikoli souběžně s Armaturou v reálném čase.