From BlenderWiki

Jump to: navigation, search

Blender 2.69 Release Notes - poznámky k verzi

Společnost Blender Foundation a komunita vývojářů si Vám dovoluje s potěšením prezentovat zcela novou verzi Blender 2.69.

Download Blender 2.69

Modelování

Mesh bisect.png

Byla přidána nová možnost zobrazování skrytých částí drátové kontrukce, a tak pomoci při retopologii modelu. Zcela nový nástroj "Mesh Bisect" slouží pro rozpůlení modelu, tedy vytvoření vizuálního "náhledu vnitřností modelu". Dále byly zlepšeny nástroje Bridge, Edgenet fill, Grid fill a Symmetrize. Byly přidány nové nástroje pro editování křivek.

Renderování Cycles

269 sss.jpg

Renderování vlasů bylo vylepšeno novým vlasovým shaderem a došlo k přeorganizování nastavení. Subsurface scattering používá nový samplovací algoritmus a nyní podporuje mapování hrbolků (bump mapping)a texturové rozmazávání (texture blurring). Renderování nebe nyní využívá mnohem přesnějšího modelu nebe. Byly přidány nové blackbody, vektorové transformace a uzly HSV. Došlo k přejmenování non-progressive integrátoru na "Branched Path Integrator", který je nyní dostupný pro renderování pomocí grafické karty (GPU rendering).

Motion Tracker

Blender2.69 MotionTracker.png

The Motion tracker nyní podporuje rovinné sledování, což může být využito v nahrazení bilboardů, obrazovek a dalších plochých předmětů modelu.

Více vlastností

Seznamům a menu v uživatelském rozhraní je nyní možné měnit velikost, třídit jejich pložky a filtrovat. Dále jsou k dispozici malé vylepšení pro funkce rodičovství vrcholů, prázdných (empty) objektů, na shrinkwrap modifikátor , úpravy masky, armatur, F-křivek a ovladačů.


Addons - přílohy

Byla přidána podpora importu FBX, a export FBX/OBJ nyní může rozdělovat normály (bez nutnosti modifikátoru dělení hran).


Bug Fixes - opravy chyb

A nakonec k těmto novým vlastnostem přibývá skutečnost, že bylo odstraněno přes 270 chyb z předchozích verzí.