From BlenderWiki

Jump to: navigation, search

BPy Boot Camp is een inleiding in basis Python scripten in Blender.

de doelgroep zijn beginnende scripter die een basis kennis hebben van Blender. Enkel een minimale kennis van Python is vewacht. De eerste Python tutorial op [www.python.org] wordt als referentiepunt gebruikt.

Op het eind van dit programma zullen de lezers een begrip hebben van blender database structuur en zullen ze simpele scripts kunnen schrijven naar query en blenders objecten kunnen manipuleren, alsook blender data via Python kunnen inporteren en exporteren. ook zal de blender API documentatie worden aangeraakt.

simpele voorbeeld programmas, voor knippen en plakken, zullen worden uitgelegt. deze vormen het begin van een persoonlijke lbrary (bibliotheek) die van nut is voor het schrijven van veel voorkomende script taken. referenie naar de blender wiki documentatie zal worden gegeven wanneer van toepassing.

Voorgestelde lay-out en besproken onderwerpen:

 1. Inleiding
  • Doelgroep
   • Basis Blender Gebruiker
   • Nieuwe Scripters
  • Voorwaarden
   • Blender geinstalleerd.
   • Een volledige installatie van Python kan later nog gedaan worden waneer gewenst.
   • benodigde basis Blender concepten:
    • "window" types veranderen
    • Creëren, Editen en objecten selecteren
    • bestanden opslaan en laden
  • Doelen
   • Blender data structuren begrijpen
   • Scripts schijven voor veel voorkomende taken
   • het beginnen van een persoonlijke library (bibliotheek) voor veelvoorkomende taken
  • BPy Documentatie
   • Een overzicht van de BPy API documentatie.
   • Details zullen in de volgende onderwerpen worden besproken
 2. De Tekst Editor
  • gebruik maken van de Blender Tekst Editor:
   • Nieuw
   • opslaan
   • openen
   • herladen
   • Tabs vs Spaties
   • knippen & Plakken
   • Comment / Uncomment
   • Indent / Un-indent
 3. Je Eerste script: Hello World!
  • We schrijven en voeren ons eerste programma uit
  • PROGRAMMA: HELLO WORLD
 4. Objecten en hun eigenschappen
  • Discussie: De Object Georienteerde geaardheid van Python en Blender. Zoals allerdaagse objecten hebben blender objecten unieke eigenschappen, afhankelijk van hun type
  • 3D Coördinaten
  • Van objecten gebruikmaken
   • Op naam
   • Op selectie
   • PROGRAMMA: EIGENSCHAPPEN PRINTEN
    • Een object krijgen en zijn atributen printen
  • eigenschappen instellen
   • de atributen van een Object instellen
   • PROGRAMMA: BEWEEG
    • Een voorbeeld van een Object bewegen. inleiding naar scriptlink dicussie
 5. Scriptlinks
  • Discussie van Scriptlinks en hun gebruik.
  • Scriptlinks van Objecten
   • FrameChange
   • "Render"
   • "Redraw"
  • Scene Scriptlinks
   • "OnLoad"
   • "OnSave"
   • "Render"
   • "Redraw"
   • "FrameChange"
   • PROGRAMMA: Continue Beweging
    • Animeer een Object met behulp van een FrameChange Scriptlink
 6. Het register
  • De discussie over opbergen en uithalen van aanhoudende data in scripts
  • PROGRAMMA: GEBUIKMAKEN VAN AANHOUDENDE DATA
   • Een voorbeeld van een register module om te gebruiken
 7. Wiskunde
  • Handige Python Wiskunde Functies. Korte introductie voor de "MathUtils" module via vector wiskunde voor object posities.
 8. APPLICATIE: BIJEENKOMEN
  • simpel bijeenkomen. Een applicatie die gebruik maakt van wat we geleerd hebben tot nogtoe.
 9. PROGRAMMA: "FOLLOW THE LEADER"
  • Het animeren van meerdere objecten, gebruikmakend van FrameChange Scriptlinks
 10. Blenders Database Structuur
  • Discussie over blenders data structuuren
   • Scènes
   • Objecten
   • "ObData"
   • "Materials"
  • Gebruik maken van de "outliner" om datarelaties te analyseren
  • DIAGRAM: BLENDERS OBJECT RELATIES
   • Relaties tussen Scénes, Objecten, Obdata en materials
 11. Creating Objecten Crëeren
  • "Objects 101"
   • We maken de basis scène met camera en lichten
   • Scène
   • Lamp
   • Camera
   • PROGRAMMA:NIEUWE SCÈNE
    • Nieuwe Scène met Camera & Lamp
  • "Mesh"
   • Discussie van "Verts", "edges" en "faces"
   • PROGRAMA:NIEWE MESH
    • Crëer een Mesh
  • "Curves"
   • Discussie: Blenders "curve" types
    • "NURBS"
    • "Bezier"
    • PROGRAMMA: NIEUWE CURVES
     • Crëer Bezier en NURB curves
  • "IPOs"
   • Discussie: IPOs
    • PROGRAMMA: MAAK EEN IPO
     • Crëer IPOs.
 12. "Materials"
  • Discussie: materials en het linken ervan naar objecten
  • PROGRAMMA: MATERIALS
   • Crëer en link een Material aan een Object
 13. Importers en Exporters
  • Discussie: Basis Python I/O in de context van data in en uit blender verplaatsten
  • PYTHON BESTAND I/O
   • Korte introductie in Python I/O
   • PROGRAMMA: LEZEN/SCHRIJVEN
    • Een simpel tekst bestand I/O
  • PROGRAMMA: EXPORTEREN
   • Blender objecten naar een extern bestand schrijven
  • PROGRAMMA: IMPORTEREN
   • Een object crëeren van een extern bestand

Extra paginas:

Deze bestaan uit wiki paginas die in de bovenvernoemde outline moeten worden geimplementeerd, waaronder ook de veertien vernoemde, kleine programmas en een simpele diagram over de basis blender data relaties.

Bijkomende diagrammen kunnen worden toegevoegd wanneer nodig om een punt duidelijk te maken in de tekst.

kwalificaties:

Als programmeur van opleiding, werd ik een slachtoffer van Blender sinds 1.8. Ik ben vertouwd met blender Python door aan het project the werken, en ik spreek redelijk vloeiend Engels.

Noot: extra details of voorbeelden kunnen worden verschaft wanneer nodig. suggesties zijn welkom.

--timmeh 15:26, 18 June 2006 (CEST)

Vertaling door --Jacco 18:44, 21 August 2006 (CEST) Jacco_goris@hotmail.com