From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Duplitseerimine (Duplication)

Mode: Muutmiserežiim Edit ja objektirežiim Object

Hotkey: ⇧ ShiftD

Menu: ObjectDuplicate

Kirjeldus

See teeb valitud objektist või objektidest täpselt samasuguse väljanägemisega koopia. Koopia tekib alul originaaliga täpselt samasse kohta ja seda saab kohe lohistama hakata. Teemakohast näidet vaata altpoolt.

Tekitatud koopia jagab originaaliga vaikimisi mõningaid omadusi nagu materjalid, tekstuurid ja lpo-d, kuid näiteks võre on nüüd uus. Seda kopeerimise viisi võib siis nimetada osaliselt lingitud koopiaks. Mõningad osad on lingitud, aga mõningad osad on täiesti uued.

Seda, millised andmeid kopeeritakse ja millised lingitakse, saad määrata kasutaja eelistuste (User Preferences, avaneb File menüüst) muutmise seadete Editing “saki alt” - sealt saad määrata, millised andmed lingitakse ja millised päris eraldi koopiaks muudetakse.

Näited

Toimub objekti Cone.002 võre Cone.006 muutmine. Struktuurivaates (Outliner) on parajasti töödeldav unikaalne andmeblokk kuvatud heledamalt.

Keskel olevat koonust on kaks korda duplitseeritud. Vasemal olev on lingitud duplikaat ja paremal linkimata.

  • Parempoolset koonust muutes keskmine koonus ei muutu. Võre andmed ei ole lingitud, vaid kopeeritud.
  • Samamoodi ei juhtu keskmise koonusega midagi siis, kui parempoolset koonust objektirežiimis muuta. Nii et uue objekti puhul on ka teisendamise omadused kopeerimisel iseseisvaks muutunud.
  • Parempoolse duplikaadi tegemisel on säilinud keskmisega sama materjal. Materjali omadused ei ole kopeeritud, vaid lingitud.

Kui sa soovid vaikimisi lingitud andmetest iseseisvat koopiat teha, siis loe edasi.

Lingitud duplikaadid (Linked Duplicates)

Mode: Objektirežiim Object

Hotkey: AltD

Menu: ObjectDuplicate Linked

Kirjeldus

Päris duplikaadi asemel saab teha ka lingitud duplikaadi. Kõik uue objekti andmed on siis originaaliga lingitud. Kui ühte objekti muutmisrežiimis Edit muuta, rakenduvad kõik muudatused ka lingitud koopiatele. Teisendamise omadused on siiski igal objektil unikaalsed, nii et objektirežiimis tehtud keeramised, mõõtkava teisendamised ja nihutamised teisi koopiaid ei mõjuta. Teemakohast näidet vaata altpoolt.

Näited

Objekt Cone.001 on lingitud duplikaat. Kuigi neil on nüüd unikaalsed nimed, on nende võred lingitud (struktuurivaates esiletõstetus võre nimega Cone).

Vasempoolne on keskmise lingitud duplikaat (kasutati klahvikombinatsiooni AltD).

  • Kui muutmisrežiimis üht tippu liigutada, liigub sama tipp ka originaalobjektil. Võre andmed on kopeerimise asemel lingitud.
  • Objektirežiimis tehtavad muudatused aga originaali ei mõjuta - need andmed on unikaalsed. Teisendamise omadused on linkimise asemel kopeeritud.
  • Nii nagu eelmise näite puhul, on ka nüüd originaalobjekti ja koopia materjal ühine. Materjali omadusi pole kopeeritud, vaid need on lingitud.

Tavaline laud koosneb lauaplaadist ja neljast jalast. Tee üks jalg valmis ja siis tee 3 korda lingitud koopia. Tulemuseks on see, et üht jalga muutes muutuvad kõik korraga. Lingitud duplikaate võib kasutada ka näiteks joogiklaaside, autorataste ja muude korduvate või sümmeetriliselt paigutatud objektide korral.

Protseduuriline duplitseerimine (Procedural Duplication)

Mode: Muutmiserežiim Edit ja objektirežiim Object

Panel: Object settings

Protseduurilise koopia tegemiseks on Blenderis praegusel hetkel neli varianti. Need saab kätte objektimenüüst Object.

Tipud (Verts)
See teeb iga objekti tipu kohta objekti kõigist alamobjektidest sellesse tippu paigutatud koopia (toimib ainult võreobjekti puhul).
Küljed (Faces)
See teeb iga objekti külje kohta objekti kõigist alamobjektidest selle külje keskele paigutatud koopia (toimib ainult võreobjekti puhul).
Grupp (Group)
Teeb grupist koopia, mis pärib grupi ülemobjekti teisendused. Duplitseeritud gruppi saab tegevuste (Actions) abil animeerida. Võib kasutada ka proksiobjekti.
Kaadrid (Frames)
Animeeritava objekti korral teeb see uue "koopia" iga kaadri kohta. Hiljem näed, et see on väga võimas vahend objektide paigutamisel ja modelleerimisel.


Lingitud andmekogud (Linked Library Duplication)

Hotkey: ⇧ ShiftF1

Menu: FileLink Append

Lingitud teegid
Teisest failist andmete linkimine on veel üks duplitseeriimise meetod. Igat välises .blend failis olevat andmeblokki saab käsilolevas failis taaskasutada.

Soovitused

Kui sa tahad, et ka teisendusomadused oleksid lingitud, vaata peatükki Objektide grupeerimine ja allutamine.